Parasä±Z Oyunlar

Parasä±Z Oyunlar

Sonra kat bir eye gelip att ve snn younlat alan karlar silmek iin debelenerek en sonunda onu ekip karmay baarabildi.

Grd eyi anlayamyordu. Bunun sebebini cokusuna balad. Akar Kessell, donmu ellerinde drt keli, z saana benzeyen bir ey tutuyordu. Yine de scakl vcuduna akyordu ve kprtlar his bu sefer uzuvlarnn yeniden douunu haber veriyorlard.

Kessell'in neler olduu konusunda hibir fikri yoktu ve bunu biraz olsun umursamyordu. Kristal parasn gsne bastr kayalarla dolu duvarna doru geri yryp bulabilecei en korunakl blgeyi arad.

Kk bir sarktn altna, kristalin ssnn kar erittii minik bir yere kvrlan Akar Kess as'ndaki ilk gecesini sa olarak atlatmt.

Uykusunda ona elik eden kristal parasyd; ya. Yeniden uyandrlmt ve daha imdiden zayf iradeli Kessell'i ko trol altna almak iin kullanaca yollar dnp tanyordu.

Bu, dnyann en erken gnleri kayd, onun gcn aratran eytani efendilerin midini yitirmesine sebep olacak ekilde yz izlenmi bir cazibeydi.

Crenshinibon bal bana bir muamma idi; gcn gnn ndan ekip emen olduka karanlk, r ykm arac, bir byclk aletiydi. Ona sahip olanlar iin hem bir snak hem de bir yuva enshinibon'un glerinin arasnda en bata geleni, sahibine verdii kudretti.

Akar Kessell bana ne geldiinden habersiz bir ekilde rahata uyudu. Bildii tek ey -ve um rsad tek ey- hayatnn henz sona ermediiydi.

Sebepleri pek yaknda renecekti. Eldeluc r ve dierleri gibi kendini beenmi kpeklerin planlarnda bir daha asla maa roln stlenm kti.

Kendi hayallerindeki Akar Kessell olacakt ve herkes onun nnde saygyla eilecekti. Kessell hi gremeyeceini umduu afak vaktinde uyand.

Kristal paras onu gece boyunca kor u, fakat sadece donmasn engellemekten daha fazla bir eyler de yapmt. O sabah Kessell k endini garip bir ekilde deimi hissediyordu.

Bir gece nce sadece cann dnyordu, daha hayatta kalabileceini merak ediyordu. Ama imdi hayatnn vasfn dnyordu. Hayatta kalm bir sorun deildi.

Oyuun kenarndan beyaz bir geyik sekip srad. Avnn ynnde parman uzatt ve bir by syledi. Kannda dolaan gc hissedince heyecanla ii kpr kpr oldu.

Elinden kavurucu be ok frlayp hayvan olduu yere devirdi. Telekinesis , Kessell'in tek hocas Kzl Morkai'nin hatr ylr repertuarnda bile olmayan bir byyd.

Agzl Kessell uzun zamandr sahip olamad y ir anda ortaya kn durup da dnmedi, zaten krk para buna izin vermezdi.

Yine de bir su olmaldr, diye dnd. En karanlk srlarn rahatsz edilmeden alabilecei bir yer. Kessell igdsel olarak kendisi yle zannediyordu, halbuki, ona yol gsteren Cren hinibon'un bir dier bilinalt tavsiyesiy-di isteini yerine getirmekte oynayaca rol anl d.

Orijinal paray yayd sdan ve gten hemencecik tanyverdi, ama ikincisi de olduka i. Kendine ait etkileyici bir auras vard.

Krk parann kopyasn ald ve onu ukurun merk ayp derin karn iine gmd. Antikann imgesinin iindeki g bymeye baladnda Kessell geri ekildi. Kristal paras derinliklerine ekti.

Sonra bymeye balad. Temel halinde genileyip neredeyse btn ukuru kaplad ve Kessell bir an iin kayalklara s ezileceinden korktu.

Kristalin genilemesiyle uyumlu bir ekilde tepesi de, boyutlarn g merkezininkiyle ayn tutarak gndz gne doru ykseldi.

Ve sonra tamamlanmt ite. Kristalden bir kule. Her naslsa -Kessell kristal paras hakknda bildii her eyi nasl bil yorduysa ayn yolla- adn da biliyordu.

Kessell en azndan Cryshal-Tirith'te kalarak ve etrafta dolaacak kadar bahtsz hayvan larla ziyafet ekerek halinden memnun olabilirdi. Hrsl olmayan kyller arasnda geen yete siz bir zgemii vard ve mevkiinin tesindeki istekler konusunda alenen bbr-lense de gl rsnda gz korkard.

Sradan ayak takmndan kp da n yapan kimselerin bunu nasl ve ne anlayamyordu. Hatta dierlerinin baarlarnn ve kendi baarszlklarnn kaderin geliig lduu konusunda kendi kendine yalanlar bile sylemiti.

Ama Crenshinibon hayata dnn, elimsiz bir insan iin bir pansiyon ve avc olarak harcama ak kadar ok uzun sre beklemiti.

Kessell'in bu kararsz zayfl, esasnda antikann bak u bir nitelikti. Belli bir sre sonra, gnderdii gece mesajlaryla Kessell'i her trl emel ine alet edebilecekti.

Ve Crenshinibon'un zaman vard. Antika yeniden fethetmenin heyecan karsnda ok arzuluydu Ama birka ksa sene, dnyann afanda yaratlm bu ziynete uzun bir sre gibi gelmiyordu essell'i kendi gcne yarar bir kalba sokacakt, zayf adam kendisinin ykm mesajn ile mir yumruklu bir eldivene evirecekti.

Dnyann bundan nceki mcadelelerinde yzlerce kez y apt gibi, evrensel dzlemlerin herhangi birinden, dzenin korkun ve acmasz dmanlarnd aratp kendine gre yetitirecekti.

Yine byle yapacakt. Ayn gece Kessell, Cryshal-Tirith'in dayal deli ve konforlu ikinci katnda uyurken feti h ryalar grd.

Luskan gibi bir ehre kar balatlm iddetli bir sefer deildi bu. Hatt lan On-Kasaba kylerine kar yaplan bir sava niteliinde bile deildi.

Krall iin daha daha fazla gereki bir balangt. Goblin kabilelerini kendine hizmet etmeye zorladn, o ihtiyacn karlayan zel kadrosunu oluturmak iin kullandn grd ryasnda.

Ertesi sa ad ve bu fikirden holandn fark etti. Kessell o sabahn ilerleyen vakitlerinde kulenin nc katn kefe kt. Tpk dier odala Przsz fakat ta sertliinde kristalden oluan bu oda eit eit byl nesnelerle dolu ol den ayrlyordu.

Aniden belirli bir vcut hareketi yapp Morkai'nin yanndayken duymu olduu u sand byl bir emir szn syleme hissi geldi iine. Bu hisse raz oldu ve odadaki ayn inin derinlerindeki boyut kaps aniden gri bir sisle dnmeye baladnda hayretle bakakald is kalktnda gznn nne bir grnt geldi.

Kessell bu alann bir vadiyi tasvir ettiini anlad. Eldeluc, Alacal Dendybar ve dierler inin onu lme terk ettii yolun ksa bir mesafe aasna bakyordu.

Arazinin zeri kamp kurmakta olan bir goblin kabilesiyle doluydu. Bunlar muhtemele n gebeydi, nk sava birlikleri, yaptklar aknlarnda diileri ve genleri yanlarnda p ti-rilerdi.

Dalarn eteklerini yzlerce maara beneklendir mis ti ama bunlar bile ork, goblin, ogre ve hatta daha gl canavarlarn kabilelerini barndracak kadar ok deillerdi.

Baka bir ani itici gle iradesini aynann iinden goblinlere d oru yneltti. Meydana gelen sonu onu akna evirdi. Btn goblinler ayn anda, hallerine baklrsa kafalar karm bir ekilde, bu grnmeyen k yne doru dndler.

Savalar endieyle sopalarn ve tatan baltalarn kaldrdlar ve kad ubun arkasna doru kat. Sopasn savunmac bir tavrla nnde tutan daha irice bir gob Kessell yeni bulduu kudretin bykl karsnda dncelere dalarak enesini kad.

Bir yandan kulenin tam olarak ne olduunu ve nereden kp geldiini anlamaya urarken dier yandan gvenli bir mesafe uz ular.

Kessell yeni yuvasnn ihtiamna hayran kalmalarna izin verdi, sonra yeniden reise seslendi. Onu Cryshal-Tirith'e yaklamas iin zorlad.

Goblin kendi iradesine kar, kabilesinin saflarndan ayrlp yrd. Kulenin zemin katnn kadar att her admda bir sava verdi.

Kap falan gremiyordu, nk Cryshal-Tirith'in gir lemlere ait varlklar ve Crenshinibon ya da sahibinin ieri girmesine izin verdii kim seler dndaki herkes iin grnmez nitelikteydi.

Kessell d patlam gobline, yapnn ilk katna doru yol gsterdi. Reis ieri girdikten son n bir ekilde hareketsiz durdu. Gzleri gerginlikle odann iinde geziniyor ve onu bu gz kamatran kristalden yapnn iine aran ezici kudretin bir belirtisini aryordu.

Byc Crenshinibon'a sahip olan kimseye hakkyla verilen bir unvand bu, Kessell bunu ke ndi abalaryla asla elde edemeyecek olsa bile brakt amas yaratk bir sre beklesin, kor u daha da artsn.

Sonra gizli kap olan bir aynann iindeki merdivenin en tepesinde bel iriverdi. Kafasn eip zavall yarata bakt ve neeyle kkrdad.

Goblin, Kessell'i grdnde bariz bir ekilde titriyordu. Bycnn iradesinin bir kez daha e bask kurduunu, kendisini dizlerinin zerine kmeye zorladn hissetti.

Reisin cevab kar koyamad bir g tarafndan iinden koparlp alnmt. Cce vadisinin gney ucuna her trmannda luyordu izmeleri.

Bu yksek tepede cceyi dncelere dalm bir ekilde dururken sk sk g ba halk iin, vadinin snrn izen bu kayalk yamataki yksek ta bloklar "Bruenor Yokuu hale gelmiti.

Ccenin hemen altnda Termalaine'in klar duruyordu ve onun da tesinde Mae ualdon'un karanlk sular vard. Gln sular, azimli tayfalar bir boumba yakalamadan ky reddeden balk teknelerinin gezinen klaryla be-neklenmiti.

Cce, tundra zemininin ve gecede parldayan saysz yldzn en alakta bulunanlarnn epey i. Gk kubbe sanki gnba-tmmdan beri esen buz gibi rzgarla cilalanmt.

Bruenor sanki topr balarndan kopmu gibi hissetti kendim. Bu mekanda dlerini buluyordu ve dleri de her zaman onu kadim anayurduna geri gtryordu.

Babalarnn ve onlarn babalarnn yurdu Mithril Salonu'na, parlak metalin derinlerden zen gince akt ve cce nalbantlarn ekilerinin Moradin ile Dumatho-in'e kranlarn sunmak i ruenor, kendi halk dnyann i kesimlerinde ok derinleri kazp karanlk deliklerdeki kara er tarafndan dar atldnda henz sakallar bile olmayan bir olan ocuuydu.

Onlar yuvalarn gln en kuzeydeki ikisinin arasnda bulunan kayalk koyakta, Buzyeli Vad 'ne gelen barbarlar dndaki btn dier insanlardan ok nce kurmulard.

Bir zamanlar refa olan cce toplumunun zayf kalntlarydlar. Anayurtlar ve miraslarnn kaybyla yenilip b mlteci idiler. Saylar giderek azalmt, yallar yallktan ok zntden lmt.

Bu lunan madenler iyi olsa bile unutulmaya mahkum gibi grnyorlard. Fakat On-Kasaba kurulduunda ccelerin ans hatr saylr derecede ykseldi.

Vadileri Bryn er'n hemen kuzeyindeydi, yani bakente balk kasabalarn hepsinden daha yaknd. Sk sk k alarnda savaan ve aknclarla mcadele eden insanlar, ccelerin yapt harika zrhlan ve s satn almaktan mutluluk duyuyorlard.

Hayatlar daha iyiye gitmi olsa da, zellikle Bruenor atalarnn kadim grkemlerini yeniden bulmak istiyordu.

On-Kasaba'ya gelilerini, Mithril Salonu bir kez daha bulunup g eri alnncaya kadar zlemeyecek bir sorundan doan geici bir durum olarak deerlendiriyor "Bu kadar yksek bir yer iin souk bir gece, iyi yrekli dostum," diye bir ses geldi ar kasndan.

Cce, Kelvin Yn'nn simsiyah arka fonunun nnde duran drowun grnmez olacan bildii o'Urden ile yz yze gelmek iin arkasn dnd.

Bu noktadan baklnca da, bombo kuzey ufku k siluetti. Ccelerin imdi yuvalarn kurmu uklar vadi kesinlikle hibir doal yer eklini andrmyordu.

Tundra her yne doru dmdz to halinde uzanp gidiyordu. Ama vadide sadece kayalarn, krk ve kat duvarlarn arasna serp irilmi seyrek toprak paralar vard.

Bu koyak ve kuzey snrndaki da, Buz-yeli Vadisi'nin etmeye deecek miktarda kayaya sahip olan tek yer ekliydi. Sanki yaratln ilk gnlerinde ir tanr tarafndan yanllkla buraya konulmu gibiydiler.

Drizzt arkadann gzlerindeki dalp gitmi ifadeyi yakalad. Bruenor ile arkada olduu bu birka yl s ince, cce Mithril Salonu'nu bulmak iin kaca macerada ona katlmas iin srekli olarak in bann etini yiyip durmutu.

Drizzt bu fikrin ahmaka ol Drow o gnn daha e rken saatlerinde bulduu her ipucunu, ccelerin maarasnda ccelere ayrntlaryla anlatmt "yleyse saldracaklarndan eminsin demek?

Eer istiyorsan sen onlara gidebilirsin ve sana iyi anslar, ama cc elerden bir ey bekleme sakn. Bakalm bu balk halk cesaretlerini ne kadar toplayabilecek er.

Bruenor, drovvun gzlerindeki bak ok iyi grd ve bu ona Drizzt'e ac adar ac verdi. Yine de elf, ileke bir ekilde yle deilmi gibi yapt.

Sen onlara ne borlusun peki? Bruenor haklyd. Drovv bu toprakla ra ilk geldiinde ona bir para arkadalk Regis'in bakente ticaret yapmak ya da toplantlara katlm ak iin, Yalnzorman'dan balayp Maer Du-aldon'un etrafndaki geni tundradan geen ve aa Shan-der'a giden tehlikeli yolculuklarnda sk sk buuklua refakat eder ve onu korurdu.

Aslnda buna benzer bir yolculuk srasnda tanmlard onunla: Regis, Drizzt'ten kamaya feci sylentiler duymutu. Ama bu gne kadar blgede drovvu bir dost olarak grenler yalnzca Regis ve ccelerdi.

Akl eski anayurduna gitti. Or adakat, yalnzca ortak bir dman karsnda stnlk salamak iin kullanlan bir basamakt.

Yzeyde yaayan rklara daha la benziyor olabilirim Umursuyorum nk bir eyl umursamam lazm. Sen de pek farkl deilsin, Bruenor Battlehammer.

Umursuyoruz, yoksa hayatmz bombo olur. Halkmn ticarete ihtiyac var. Bunun sebebi, belki de onu umursaman olabilir mi acaba, seni kat cce?

Bu tartma srasnda o lecek bir kozu daha vard. Sana karlnda dostluumdan ba rebileceim hibir ey yok. Neden umursuyorsun ki?

Ama drow bu konuyu daha fazla stelemedi. Bylece iki dost, Bryn Shander'n klarnn bir bir snn izlediler. Bruenor dtaki bu ithamlarndan bazlarnn kulana ne kadar da doru geldiini fark etti; bu gln kysn olmutu.

Her gn glle rde kavgalar ktn gryoruz ve hepsi de o lanet balklar yznden. Balklar bu son rda ok daha rekabet eder bir hale gelmiti, nk boumbalar gln daha derin sularna s nmalar zorlamt.

Kasabalar aras bir birleme yaanmas her kasabann o gldeki rakipleri konomik bir stnlk salama isteinden dolay ok az bir ihtimaldi. Ama herhangi bir gecikmeden korkuyor um.

Bundan sonra szcleri bir kez daha kolay kolay bir araya getirebileceimizi sanmyo rum. Yaklaan istilann haberlerini tayaca iin, meslektalar karsnda nasl hareket e azam bir ekilde Regis'e anlatmam da o kadar zamanm alacaktr.

Sana verdiklerinden daha fazla kulak vermeyeceklerdir ona, elf. Regis konsey zerinde senin sandndan ok daha fazla etki brakabilir ve bu benim yapacamdan kesinlikle daha iyidir.

Bunun sebebi ya kibir dolu bamszlklar, ya da daha zayf rakiplerine gelecek b ir barbar saldrsnn kendi bencil hrslan iin daha yararl olacan dnmeleri olabilir.

Ama bakent sadece byk balk kasabalar, zellikle Targos, bu birle rekete geirilebilir. Ama Tar-goslu Kemp, kesinlikle kendi su rlu ehrinin tek bana ayakta duracak kadar gl olduuna ve bunun yannda rakibi Termala-i in byle bir kalabal geri pskrtmekte zorlanacana inanr.

Regis'in kendisine ait olmayan eyleri toplamak gibi bir huyu vard. Bryn Shander, On-Kasaba'nn dier btn yerleimlerinden daha farklyd. Onun erefli flamas asndaki ak arazide, yani ccelerin vadisinin hemen gney ucunda bulunan bir tepenin ykse klerinde dalgalanyordu.

Hibir gemi bu ehrin bayran amazd ve gllerin hibirinde ehri ait bir rhtm yoktu. Fakat sadece blgenin corafi adan merkezi olmakla kalmayp ayn za faaliyetlerin de merkezi olduu gerei tartma kabul etmezdi.

Buras Luskan'dan gelen byk tccar kervanlarnn arland, ccelerin ticaret yapmaya gel tlarn, oymaclarn, oyma ss deerlendiricilerinin ouna ev sahiplii yapan yerdi.

Balk rlarnda belirleyici rol oynamada Bryn Shander'a olan yaknlk, ok balk yakalamann ardn inci sradayd. Bu yzden Maer Dualdon'un gneydou kelerinde bulunan Termalaine ile Targos ve Lac Dinneshere'in bat kylarnda bulunan Caer-konig ile Caer-Dineval, yani baehre bi r gnden az mesafede bulunan bu drt kasaba gllerdeki egemen kasabalard.

Bryn Shander yksek surlarla evriliydi. Akn yapan goblin ya da barbarlardan korunma amacyla olduu kadar insan sran rzgara kar koymak iin yaplmt bu.

Bryn Shander'daki-ler yalnzca daha ok i ie gemi e ou birka aileyi barndrmak iin blmlere ayrlmt. Tkabasa dolu olmasna ramen eh konfor ve gvenlik vard.

Drt yz uzun ve bo mil boyunca insann bulup bulabilecei en by deniyet krntsyd buras. Regis bakentin kuzey sunandaki demir destekli ahap kaplardan ieri her giriinde, kendi sini karlayan sesler ve kokulardan zevk duyard.

Gneydeki byk ehirlerin kk orantlar olsa bile; Bryn Shander'n ak pazarndaki haykrlar, kouturmaca sesleri ve bol miktard ak satcs, ona Calimport'taki o eski gnlerini hatrlatrd.

Ve Calimport'ta olduu gibi, B -Shan Uzun boylu ve koyu ten i l halk, Monshaes'li ak tenli yolcularla i ie girmiti.

Esmer gneylilerin yksek ses meleri ve iri yar da adamlarnn tavernalarda kafadan attklar ak ve sava hikayeleri hem hemen her sokak ve ke banda yanklanrd.

Ve Regis konumu deimi olsa da sesler ayn kaldndan burann havasn iine ekerdi. Eer da yrrken gzlerini kapatrsa, Calimport'ta yaam olduu yllarn zevkini neredeyse yenid layabiliyordu.

Fakat bu sefer buukluun ii o kadar tatszd ki, her zaman yksek olan moralini bile yerle re drmt. Drowun verdii kt haberler karsnda dehete kaplm ve bu bilgiyi konseye dolay sinirleri gerilmiti.

Bu bina, n tarafndaki stunlar ve btn duvarlarn ssleyen rlyef sanat e e, On-Kasaba'daki en geni ve en lks binayd.

Aslnda on szcnn buluma yeri olsun diye in ilmiti. Ama konseylere olan ilgi azaldnda, kas gc taktiklerinde deil de diplomaside ye enekli olan Cassius bu malikaneyi kendine resmi konut olarak tahsis etti ve kons ey salonunu ehrin uzak bir kesine sktrlm bo bir kulbeye tad.

Dier szclerden oldular. Fakat toplumsal sorunlar konusunda ba ehir zerinde baz etkilere sahip olsa lar da, balk kasabalarnn toplumun geneline gre byle havadan sudan bir mesele iin bav lecekleri bir yer yoktu.

Cassius, kendi ehrinin sosyal konumunu ok iyi anlamt ve dier yerleimleri kendi parmanda nasl oynatabilecein! Bryn Shander ordusu dier do kuz kasabadan herhangi bir beinin birleip oluturduu gleri yenebilir durumdayd ve gney zar iin nemli balantlar Cassius'un memurlar tekellerinde tutuyorlard.

Dier szcler rindeki bu deiiklik iin homurdanabilirdi ama bakente bal olmalar, onlar Cassius'a kar angi bir tavr taknmaktan alkoyuyordu.

Regis kk salona giren son kimseydi. Masann banda toplanm olan dokuz adama gz gezdird gerekten de buraya ne kadar uygunsuz olduunu anlad.

O bir szc olarak seilmiti nk Ya 'daki kimse konsey yesi olmay umursamyor Halbuki meslektalar bu mevkilerini erefli ve kahramanca marifetleri sonucu elde etmiti.

Onlar kendi halklarnn liderleriydi, kasabalarn yapsn ve korunmasn rgtleye d. Bu adamlarn her biri yirmiden fazla sava grp geirmiti, nk goblinler ve barbarlar aba'ya saldr says gneli gnlerin saysndan daha fazlayd.

Buzyeli Vadisi'ndeki yaamn. Szclerden herhangi biri daha nce Regis'in gzn hi kor-kutmamt, nk genelde konseyd ir eyi olmazd.

Kk ve kaln kknar aalarnn arasnda kaybolmu mnzevi bir kasaba olan seden bir ey istemezdi. Ve nemsiz bir balk filosuyla Maer Dualdon'u paylat dier kas ondan hibir istekte bulunmazd.

Regis zorda kalmadka hi gr bildirmez ve her zaman oyun luun ortak karar ynnde verirdi. Ve eer bir konuda konsey tam ikiye blnrse Regis basit r ekilde Cassius'un tarafn tutard.

On-Kasaba'da birisi Bryn Shander' izlerse yanl yap olamazd. Fakat bu gn Regis'in gz konseyden korkmutu.

Tad kt haberler kendisini, onlarn kab ve sonra bunu sk sk hiddetle tekrarlamalarna kar savunmasz brakyordu.

Dikkatini drt asann banda oturmu muhabbet eden en gl iki szcye, Bryn Shanderl Cassius ve Targoslu younlatrd. Kemp, sert snr insanlarndan biri gibi grnyordu.

Fakat Cassius hi de bir sava gibi grnmyordu. Gvdesi kkt, kuruni salar muntazam hibir sakal belirtisi yoktu.

Kocaman, parlak mavi gzleri her zaman bir isel mutlulu k halindeymi gibilerdi. Ama Bryn Shander'n szcsnn savata bir kl salladn, ya da s yaptn gren hi kimsenin onun dv yetenekleri ve cesaretinden kukusu olmazd.

Regis de bu adamdan holanrd, yine de savunmasz bir duruma dmemeye her zaman dikkat ederdi. C assius baka birinin sahasndan istediini almasyla n salmt.

Toplanty her zaman sahibi szc aard. Formalite Kurallar'na bal olarak, toplantya nemli bir hava katan, Ama imdi konseyin hepten yozlamasyla, Formalite Kurallar on sz cnn de sinirini bozacak ekilde, sadece toplantnn bitim saatini geciktirmeye yaryordu.

Bu sebeple Formaliteler, heyetin her toplannda git gide krplyordu ve hatta tmden kald lar bile nerilmiti.

Liste en sonunda bittiinde, Cassius nemli meselelere dnd. Grdm kadaryla g'den Dorim Lugar, geen toplantda bize sz vermi olduu belgeleri yannda getirmi.

Bu seb ple sz ona veriyorum. Buyurun Szc Lugar. Daha genti, altn sars salyd ve onu saf zanneden kimseler zerinde sk sk bir e etmesine yarayan masumane bir yz vard.

Ayn tartma son drt konseyin ana konusu olmutu ve iki ta af da bir stnlk salayamamt. Konunun, bu iki szc ve Douliman'nn szcs dnda ki i yoktu.

Douliman'nm kurduu, Bryn Shander'a giden dz ve dosdoru yoldan bahsediyordu. Yol ustaca yaplm bir hamleydi ve Lac Dinneshere'in gneydou kesinde kurulmu olan kasaba iin ksa srede bir nimet olu zak yerleim biriminden Bryn Shander'a kolayca gidilebilen bu yol Doulimam'm On-Kas aba'nn en hzl gelien birimi yapt.

Balk filosu ise neredeyse Caer-Dineval'in tekneleri rekabet edebilecek seviyede gelimiti. Ve buna ramen Caer-Konig, bu dengesizliin stesinden gelmek iin esas artlar ye iden grmeyi kesin bir ekilde reddetmitir!

Bu artlar altnda bir sonuca varamayz! Bundan nceki iki toplant bu ikisinin ateli tartmalar yznden tahliye edilmit s, gelmekte olan barbar saldrsn anlatmadan bu konsey toplantsnn da dalmasna izin ve.

Tereddt etti. Bir kez daha kabul etmeliydi ki bu nemli grevden ekilmek gibi bir seenei yoktu; eer hibir ey sylemezse onun sna da yok edilecekti.

Drizzt her ne kadar tan da ona gven vermi olsa da, Regis cevherin bysnn doruluundan phe duyuyordu. Kendine ii sebebiyle, ki bu kk halk arasnda genel bir zelliktir, Drizzt'in kararma kr krne du.

Drow onun imdiye kadar tandklar arasnda muhtemelen en bilge kiiydi. Regis'in anlat abilecei hikayelerin ok tesinde bir tecrbe listesi vard.

Masann zerinde nnde duran kk ahap tokma parmaklaryla kavrad. Tokmak elinde yabanc uruyordu ve anlad ki onu ilk kullanyd bu.

Onunla yavaa ahap masaya vurdu. Ama dierle gar ve Brent arasnda patlak vermi olan barmalara dalp gitmiti. Regis, bir kez daha ken ine drowun Dier szcler hemen buuklua doru dnd.

Yzlerinde bombo ifadeler vard. Regis, toplant iren ve sadece dosdoru ona sorulmu bir soruyla keye sktrld zaman konuurdu.

Bryn Shander szcs Cassius ar tokman masaya indirdi. Boazn temizledi, sesini sertletirip daha etkileyici kmasna abalad.

Bir ittifak oluturmaya hi Bundan ncek i aknlar tek bir kabilenin tek bir ehre saldryd ve genelde stesinden geliniyordu.

Ama rmalaine ya da Caer-Konig -hatta Bryn Shander bile- Buzyeli Vadisi'nin birlemi kab ilelerine kar nasl ayakta durabilir? Dierleri kendi aralarnda konumaya balad.

Bazlar endieli, a fkeli bir inanszlk iindeydi. En sonunda Cassius tokman yeniden vurup salonu sessizlie davet etti.

Sonra allagelmi kabaday tavryla, Targos szcs Kemp yavaa yerinden kalkt. Yeni kurulmu ve On-Kasaba'da ehirler aras kardelik ilkesiyle gelimekt e olan Douliman'nn, barbar topluluuna kar ortak bir savunma kavramn hemen kabul edece biliyorlard.

Ayn ekilde, on kasabann iinde en kolay girilen ve en ok saldrya urayanl mala-ine ile Yalnzorman da her trl yardm teklifini seve seve kabul ederdi.

Ama Termalaine Szcs Agorwal her ne kadar bir savunma ittifakndan epey fazla kazan eld e edecek olsa da, eer Targos'lu Kemp plan kabul etmezse kaamak davranp sessizliini ko.

Targos dokuz balk kasabasnn en by ve en glsyd. Daha ev barbar aknclar pskrttk ve en kk kasabalarmzn savunmalarnn bile yeterliliinden r ok kez yaptk bunu.

Drizzt planlan srasnda Targoslu Kemp'in iin anahtar olduuna karar vermiti. Ama Regis szcy drovvun tandndan daha iyi tanyordu ve Kemp'in kolayca lenmeyeceini biliyordu.

Kemp, gl kasaba Targos'un politikasn kendi kiiliinde resmediy u adeta. Regis planlarnn bu ksmndan Drizzt'i caydrmaya almt ama drow ok inatyd "Eer Targos, Yalnzorman ile ittifak kabul ederse," diye aklamt Drizzt, "Termalaine se seve katlacaktr.

Glde geriye kalan tek kasaba olduu iin Bremen'in de katlmak dnda bi ei kalmayacaktr. Bryn Shander, en geni ve en verimli gldeki drt Ve Douli abul eden altnc kasaba olacak, yani kesin bir stnlk salanacaktr.

Drizzt inanyordu ki Caer-Konig ve Caer-Dineval, Douliman'nm gelecekteki konseylerde zel bir ilgi greceinden korktukl ar iin, Cassius'un gzne girebileceklerini dnerek inanlmaz bir sadakat gsterisi sergi eklerdi.

Kzlsular'daki iki kasaba Good Me-ad ve Dougan Oyuu, bir saldrya kar nispeten aha gvende olsalar bile dier sekiz ehirden ayr hareket edemeyecekti.

Ama btn bunlar, Regis'in de masann teki tarafndan dik dik bakan Kemp'i grdnde aka alnzca umut dolu bir tahminden ibaretti.

Drizzt ittifakn oluturulmas iin kabilecek en engelin Targos olduunu kabul etmiti. Kibir iindeki gl kasaba her trl barbar saldrs kta kalacana inanrd.

Ve eer hayatta kalmay baarabilirse rakiplerinden birkann ykm l olacakt. Kemp'in sorusunun nereye gideceini biliyordu ama gerei saklamann hibir yolu yoktu.

Boynu bkk bir ekilde dururken ve tepesinde Kemp kule gibi dikilirken, Regis kendini abucak savunmaya ekilmek zorunda buldu.

Buukluun babas bir keresinde onu insanlarla tartrken hep dezavantajl olaca konusunda uyarmt. Bunun gibi zamanlarda babasnn szleri e ac bir ekilde doru gelirdi.

Termalaine Szcs Agrovval beklenmedik bir ekilde, buukluun kmekte olan fikrine destek di. Eer syledikleri doruysa Daha nc barlar pskrttk ve Drow buna gveniyordu, bunun hibir sorun can sylyordu.

Ama Regis yaklamakta olan felaketin kafasnn zerinde dolatn hissed allmadk hareketi karsnda Cassius abucak bir tepki vermesin diye buukluk, ellerini a a kavuturdu ve sanki kendine hakimmi gibi grnmeye alt.

Regis tam Agrowal'n yanndan geerken boynundaki yakut ssn yeleinden dar kmasn sa y kendi zel sahnesi olarak kullanrken yakut gsnde parld-yordu.

Onu rknn sular yznden yargsz infaz ediyorsunuz. Ama iin , Drizzt Do'Urden'in kendi halknn adetlerini reddettii iin aramzda olduunu dnmemiti i?

Her iki seenekte de, bu kk konumasnn btn grevi baaryla tamamlamasna y dar kibirli ya da ahmak deildi.

Kemp ile yzlemek iin ileri doru yrd. Bu sefer aa doru bakan kimse oydu. Ama Targos tlamak zere olan bir kahkaha krizinin eiinde gibiydi.

Regis'in hzl davranmas gerekiyordu. Yavaa eildi ve elini enesine doru kaldrd. Grn enesini kayor gibiydi, halbuki gerekte yakut ta eviriyor ve o dnerken koluyla hafif if vuruyordu.

Sonra bu ann sessizliini sabrla korudu ve Drizzt'in ona aklad gibi saym balad. On saniye gemiti ve Kemp hi gz krpmamt. Drizzt bunun yeterli olacan syl kadar da kolay baarabilmesi karsnda aran ve endieye kaplan Regis, drovvun fikrini te meye balamak iin bir on saniye daha gemesini bekledi.

Sonra sadece Kemp'in duyabilecei bir fsltyla ekledi, "bu insanlarn senin yol gstermene ihtiyalar var, byk Kemp.

Asker ittifak senin nemini ve nfuzunu arttracaktr yalnzca. Bir anlna afallayan Regis doruldu ve ta hzla yeleinin altna geri kaydrd. Kemp sank ay dncelerinden atarmasma silkindi ve kurumu gzlerini ovuturdu.

Targos'un szcs s ay hatrlamyor gibiydi ama buukluun nerisi zihninde derin bir yer etmiti. Kemp hayretle fark etti ki fikri deimiti.

Hatta Dor gar, Brent'inkinden bile daha byk bir sadakat gsterisi sergiledi. Regis'in o gn konsey salonunu terk ettiinde hakknda vnecek ok eyi vard.

Ve On-Kasaba' yakta kalmas konusundaki umutlar geri dnmt. Ayn zamanda buukluk, yakutta kefettii g iaretleri tarafndan yenilip yutulmutu adeta.

Bu yeni bulduu ikna etme gcn en gvenli e nasl kara ve konfora evirebileceinin yollarn bulmaya alt. Tundra boyunca hiddetli bir kasrga gibi ilerliyorlard.

Hayva nlar, canavarlar ve hatta vahi yetiler bile dehet iinde yollarnn zerinden kayordu. Al rndaki donmu zemin, ar izmelerinin admlaryla atlyor ve sonsuz tundra rzgarnn mr gc altnda eziliyordu.

Sava Tanrs'na syledikleri arknn. Gece boyunca ilerlediler ve afan ilk klarnda yeniden yola koyuldular.

Bruenor, Drizzt'in is le onun yannda oturmas iin Regis'i ayarlamt. Buukluk grnmez bir hayvan gibi sran r bu naho hava artlarndan daha iyi korunmak iin iki kayann arasna kvrlp skmt.

Elinde olsayd Regis imdi Yalnzorman'daki yumuak ve scack yatann iinde battaniyeye s olurdu. Evinin scak duvarlar tesinde sallanan aa dallarnn sessiz iniltilerini dinlerd.

Ama bir szc olarak herkesin ondan, konseyde tavsiye ettii planlarn uygulanmas iin ya rdmda bulunmasn beklediini anlamt.

Cceleri temsilen strateji toplantlarna katlan B dier szcler hemen anladlar ki buukluun ne birlikleri rgtlemeye, ne de sava plan i bir yardm dokunmayacakt.

Ve Drizzt, Bruenor'a yannda oturmas iin bir ulaa ihtiyac ol. Buukluk imdi tam anlamyla sefil bir haldeydi. Parmaklar ve ayaklar souktan donmutu ve ert kayaya yaslanmaktan srt aryordu.

Bu gece dardaki nc geceleriydi. Regis durmada np yaknyor ve arada srada rahatszln haprarak belirtiyordu.

Bu arada, Drizzt koull enmiyor ve hareketsiz duruyordu. Grevine olan sabr dolu ball btn kiisel skntlara "Daha ka gece beklemek zorundayz?

Bar barlar pek yaknda geleceklerdir, ilk karlardan nce varmaya kararldrlar. Buukluun dn patlatarak ve kvlcmn titretii yne doru dnd.

Kaslar tepkisel bir ihtiyatla gerilmi, gzleri r iaret grebilmek iin kslmt. Ufuk izgisinin ucu nda ikinci bir kvlcm titreti.

Gece vaktinde gr gc drowunki kadar keskin deildi. Drizzt birka saniye sessizce durup younlat. Zihninde kamp atelerinin uzakln tahmin e ve barbarlarn yolculuklarn bitirmesinin ne kadar zaman alacan hesaplamaya alt.

Bruenor'a -ve yalnzca Bruenor'a- afan ilk klarnda onunla Bremen Dzh'nde buluacam syle. Ve sonra duyulan tek ey rzgarn iniltisiydi.

Barbarlar kamp yerlerini kurmay bitirdikten ksa bir sre sonra, Drizzt kampn d evresine varmt. On-Kasaba'ya bu kadar yakn olduklarndan dolay, aknclar tedbirlerini almlard in fark ettii ilk ey, nbet tutmalar iin bir sr adam dikmi olmalaryd.

Ama ihtiyatl n kamp ateleri ksk ksk yanyordu. Ama imdi gece vaktiydi, yani drovvun zaman. Normalde kili olan bir gzc bile; hi bilmeyen bir dnyadan gelen, en keskin gzlerin bile ard bir karanlk oluturabilen ve bunu sanki somut bir pelerin gibi beraberinde tayabilen bir elf ile boy lemezdi.

Karanlktaki bir glge kadar grnmez olan ve av peindeki bir k ibi sessiz admlarla yryen Drizzt, muhafzlar geip kamp yerinin daha iteki kesimlerine g ldi.

Bundan sadece bir saat nce barbarlar ark sylyor ve ertesi gn girecekleri sava hakknda nuuyorlard. Fakat damarlarnda gezinen adrenalin ve kana susamlk bile yaptklar yorucu kinliine stn gelemiyordu.

O anda sava planlarn tamamlama uratklar phesiz olan liderlerini bulmak iin ilerleyen Drizzt'i onlarn ar ve ritmik eri rahatlatyordu. Kamp yerinin iinde baz adrlar bir araya toplanmt.

Fakat sadece bir tanesinin nnde mu r vard. Sk sk hiddetle ykselen seslerdi bunlar. Drow gizlice adrn arkasn an dolat. Sonra ince bir haner kartara ik derisinden adra kk bir delik at ve ieriyi dikizlemeye balad.

Yedi tanesi barbar reisiydi ve dieri ise Drizzt'in kuzeyli ol amayacan anlad, daha kk, esmer sal bir adamd. Reisler, ayakta duran gneylinin et re oluturmu bir halde yerde oturuyor, ertesi gn karlaacaklar yer ekilleri ve birlikle akknda ona sorular soruyordu.

Alageyik semboln zerinde tayan bu adam, belki de Drizzt'in imdiye kadar grd en iri "Sonra senin u Bryn Shander denilen kasabayla ilgili plann takip edebiliriz.

Ama Drizzt, ad yar barbar kralna duyduu korku sebebiyle daha sakin bir cevap vereceini grebiliyordu.

Halkma deerini kantla. Barbarla clara duyduu hisleri bilen drow, bu i srasnda yapt en ufak hatann muhtemelen kk a mal olacan anlad. Ruloyu ap barb larn grne sundu.

Baarsz bir haritayd, kabaca izilmiti, gneyli adamn elinin hafif e izgileri daha da belirsizlemiti. Fakat Drizzt aksi taktirde bombo bir dzlk olacak ye rde, On-Kasaba'mn belirgin zelliklerini aka grebiliyordu.

Ve izlememiz gereken yo lun bu olduuna inanyorum. Orada kendinize pek fazla elence bulamazsnz. Brakalm Kral Haalfdane ve Ay Kabilesi kas abann iini grsn.

Bu srada ordunun siz ve Kral Beorg tarafndan kumanda edilen geri kala n ksm Bryn Shander'a bastrr. Yanan kasabann ateleri tm filoyu, hatta Maer Dualdon'daki dier kasabalarn gemilerini de Termalaine'e getirecektir.

Kral Haalfdane onlar rhtmda yok edebilir. Onlar Targos denilen kaleden uzak tutmamz ok nemli. Bryn Shander halk d ier gllerin hibirinden zamannda yardm alamayacaklar ve sizin saldrnz karsnda tek b ak zorunda kalacaklar.

Alageyik Kabilesi, ehrin altndaki tepenin eteklerinde bekle yecek ve ehirden mmkn olan btn kalar ya da gelen son dakika takviyelerini kesecek.

Dro-wun hesaplar yapan zihni daha imdiden ilk etaptaki savunma p lanlarn oluturmaya balamt. Bryn Shander'daki tepe ok yksek deildi ama temeli kalnd in arka ksmndan dnecek olan barbarlar, ana birlikten epey uzakta kalm olacaklard.

Takviye birliklerinden epey uzakta. Drizzt srtn adra dayad ve neler duymu olduunu dnp tartt. Eer Bryn Shander derse akn ir rgtlenmi birlik olutu-rulamazd.

Hakikaten de barbarlar eer o gl ehri bir alrlar istedikleri kasabaya saldrabilirlerdi Drizzt, Heafstaag'in gneyliye, "yine bana deerliliini kantladn," dediini duydu.

Drow b unun ardndan gelen muhabbetlerden plann nihai olarak kabul edildiini anlad. Drizzt s onra keskin duyularn etrafndaki kamp yerine odaklayp, kaabilecei en iyi Aniden, iki muhafzn muhabbet ederek onun bulunduu yne doru gelmekte olduunu fark etti.

Drizzt abucak kara heykelcii yere brakt. Bu doal dnyann hayvanlar bu senaryoyu say ynamt, kendi soyundan gelenlerin hayatlarna yn gsteren uyum iindeki dzeni takip ediyo rd.

Panter gelmekte olan avn tatlln hissederek son hamleyi yapmak iin yere sindi. Bu le uyum iindeki dzenin bir parasyd, panterin varlnn amacyd ve dl hayvann etiyd Fakat gerek adn duyduu an hemen durdu.

Sahibinin arsna cevap verme hissi dier btn ydi. Devasa kedinin ruhu dzlemler arasndaki boluk olan uzun ve karanlk geide kotu.

Maddesel dzlemdeki hayat olan yalnz k zerresini arad. Ve sonra kara elfin yanndayd ite, can un ve sahibinin yannda.

Aslm hayvan derisinden oluan bir insan yapsnn kenarnda yere bekliyordu. Sahibinin arsnn aciliyetini anlad ve hemen zihnini drowun talimatlarna at.

Sonra Guenhwyvar aniden onlara doru atld ve gl bir s i olduklar kllarnn yanndan geip gitti.

Muhafzlar silahlarn bo yere salladlar ve eri kalan ksmna alarm vererek kedinin arkasndan koturdular. Drizzt, dikkat ekme iinin heyecanyla sakin ve gizlice dier yne doru ilerlemeye balad.

Kedi belli bir grubun nnden geerken Drizzt glmsemesini tutamad. Bir kedinin ruhu ndan baka bir ey olamayacak Drizzt kamp yerinden kaarken sorun yaamad, nk btn muhafzlar kargaann olduu yne d row yeniden tundrann karanlna ktnda gneydeki Kelvin Yn'na doru dnd ve bombo di.

Btn bu srada lmcl bir savunma plann kafasnda bitirmek iin dnp tanyordu. Birka dakika sonra Guenhwyvar rahata Drizzt'in yannda b e-liriverdi.

Kendi plannn salam uunu ve bu gnk savan On-Kasaba halkna ait olduunu biliyordu. Plann barbarlar epey artacak ve fere ihtiyac olanlar arasnda zaferi adilce paylatracak.

Bruenor, dostunun koluna hafife vurdu ve gitmek iin arkasn dnd. Ama drow , homurdanmalarnn ne hakknda olduunu anlayabilecek kadar iyi tanyordu cceyi.

Bruenor'u n ve birounun, mistik kedinin yanndayken hissettii rahatszl arlayabiliyordu. By ye daki halknn nemli bir paras, gnlk yaamlarnn belirgin bir gereiydi.

Fakat yzey ha nadir grlen ve daha az anlalr bir eydi. Ba belas gnomlarla ilgili bir konuda ettii yardml ar karlnda kendisine iblis lordunun biri tarafndan hediye olarak verilmiti.

Drizzt ve edi karanlk ehirde yllar boyunca, sk sk tasarlanan bulumalar ile birok kez bir araya g lmiti.

Kendilerini birbirileriyle zdeletirmilerdi, bu da kedinin esas sahibiyle olan ilikisine baskn geliyordu. Hatta Guenhwyvar Drizzt'i kesin lmden kurtarmt.

Beklenmedik bir anda, sanki sahibi ol mayan drowu korumac bir ekilde gzlyormu gibi yardma gelmiti. Drizzt komu bir ehre ya yolculukta bir maara balksna yakalanmt.

Maara balks; karanlk maaralarn, genel ki oyuklarnda bulunan ve yap yap, grnmez bir dokuma a brakan yengecimsi bir sakinidi maara balks bir olta gibi beklemiti ve Drizzt bir balk gibi tuzana dmt.

Yap dolanm, geidin ta duvarnn tepesine do Sa kurtulmak konusunda hibir umut gremiyordu ve berbat bir lmn kendisini beklediini a r ekilde anlamt.

Ama sonra, duvarda canavarla ayn seviyede bulunan krk atlaklarn ve kayalklarn zerinde yarak Guenhwyvar geldi.

Kedi kendi gvenliine hi dikkat etmeden ve hibir emre bal olmad an balknn zerine atlp onu tnemi olduu yerden drd. Sadece kendi cann dnen c var intikam alrcasna yaratn zerine srad.

Sanki Drizzt'e saldrd iin onu cezaland Drow da, kedi de o zaman anlad ki beraber olmak kaderlerinde yazlyd. Ama sahibinin i radesine kar gelmek gibi bir gc yoktu kedinin.

Drizzt'in de Masoj'a ait olan heykelc ik zerinde hak iddia edecek durumu yoktu. Bylece drow ve kedi gndelik ilikilerini uzak arkadalar gibi devam ettirdi.

Fakat ksa bir sre sonra, Drizzt'in grmezden gelemeyecei bir hadise yaand. Guenhvvyvar sk sk Masoj ile beraber aknlara katlrd.

Ya dman drovvlara ya da aa dnyann dier an aknlard bunlar. Kedi genelde emirleri baaryla yerine getirir, sahibine savata yardm etmekten heyecan duyard.

Ama bu aknlardan biri svirfneblilere, yani kendi halinde yer alt madencilii yapan gnomlara kar dzenlenmiti.

Gnomlarm kendi yaam sahalarnda s rowlarla karlamak gibi anszlklar vard. Bu aknda Masoj ktlnn doruklarna km Klana yaplan ilk saldrdan sonra hayatta kalan gnomlar, labirent gibi madenlerinin b ir ok koridoruna yaylp kamaya balamt.

Akn baarl olmutu; aranan hazineler bulunmu drovvlar bir kez daha kesinlikle rahatsz etmemek zere buradan kovulmutu.

Ama Masoj d aha fazla kan istiyordu. Guenhvvyvar', o gururlu ve grkemli avcy kendi katliam aleti olarak kulland.

Kediyi kaa n gnomlarn peinden gnderdi. Hepsi tek tek lene dek. Drizzt ve birka drow bu olaya tank oldu. Karakteristik eytanlklar yznden dierleri bun byk bir elence olduunu dnmlerdi, ama Drizzt bundan feci ekilde irenmiti.

Daha da u kedinin yz hatlarnda ac bir ekilde belirginleen Guenhwyvar bir avcyd, katil deil. Ve onu byle bir amaca ynelik kull nmak kk drcyd.

Masoj'un masum gnomlar zerinde uygulad dehetten bahsetmeye gerek Bu hadise Drizzt'in uzun zamandr dolmakta olduu ve artk kaldrmakta zorland hiddete son noktay koymutu.

Bir ok adan kendi halk gibi olmadn biliyordu, ama ou zaman onlara dndan daha ok benzerlik gstereceinden korkmutu. Fakat duygusuz olduu zamanlar ok azd birinin lmne, drovvlarn ounluu gibi sadece bir elence gzyle bakmyordu.

Buna bir ad rdu nk drow lisannda byle bir eyi tanmlayan hibir sze rastlamamt. Ama Drizzt'in s sakinleri buna "vicdan" diyordu. Bu olaydan hemen bir hafta sonra Drizzt, Masoj'u Menzober-ranzan'n karmak topraklarnn.

Hayat boyunca kendi rkndan birini d bu. Halkna kar olan hislerine ramen, kendinden tamamen tiksinmesine yol aan bir hare ketti.

Sonra heykelcii alp kamt. Aa dnyann saysz karanlk oyuklar dolaarak kendine bi ma en sonunda kendisini yzeyde buluvermiti.

Ve sonra ok nfuslu gney yerleimlerinde rk na brakt miras yznden kabul edilmeyen ve zulm gren Drizzt, bombo snr yerleimi Onolunu tutmutu.

Buras toplum d kimselerin iinde kaynayp gittii dev bir kazan, medeniye en u snryd ve burada en azndan msamaha gryordu.

Burada bile genellikle karlat dlanmaya fazla aldr etmiyordu. Buuklukla, ccelerle n evlat edindii kz Cat-ti-Brie ile dostluk kurmutu.

Ve Guenhvvyvar da yanndayd. Koca kedinin kasl boynunu yine okad ve savatan nce dinlenebilecei karanlk bir oyuk bul ak iin Bremen Dzl'n terk etti.

Ama anladlar ki, deBernezan'n sava plannda kesin bir ba iin bir para gizlilik can alc noktayd. Srpriz baskn mkemmel olacakt, buna inanyordu.

Derken bir neeyle gemilerden bazlarnn zerinde, balk tuttuklarn simgeleyen krmz flamalarn r iin biraz daha servet," diye tslad.

Ay Kabilesi ana gruptan ayrlp Termala-ine'e doru yneldiinde, barbarlar daha ilahilerine balamamlard. Fakat onlar takip eden toz bulutu, uyank bir gzlemcinin orada alla gelmedik bir eyler olduunu anlamasna yeterdi.

Bryn Sh er'a doru ilerlediler ve baehrin flamas grnr olduunda ilk sava lklarn haykrma Maer Dualdon'daki drt kasabann birlemi kuvvetleri, Terma-laine'de gizlenmi bekliyordu.

Amalar; kk kabileye ilk olarak ve sert bir ekilde saldrmak, onlar olabildiince ab edip Bryn Shander'n yardmna komak ve kalabal iki ordunun arasnda kapana kstrmakt.

Kemp bu operasyonun kumandanyd ama ilk darbeyi ev sahibi ehrin szcs Agorvval'e brakm Haalfdane'in gz dnm ordusu taarruza getiinde ehrin ilk binalar mealelerle alev alev a balad.

Termalaine dokuz balk kasabasnda nfus okluu asndan Targos'tan sonra ikin ank yerleimli, ferah bir kasabayd.

Evler byk bir alana yaylmt ve aralarnda geni ordu. Halk kendi mahremiyetlerini ve rahat nefes alacak bo yerleri korumutu.

Bu da kasabaya, iindeki insan saysn gizleyen, mnzevi bir hava vermiti. Yine de, deBernezan sokaklarn allmadk bir ekilde bo olduunu sezdi.

Yanndaki barbar kralna bu endiesind ti. Fakat kral ona sanlarn Ay Kabilesi'nin gelii karsnda Fakat afna kapanmadan nce son bir lk bile atamad.

Dibudak aacndan yaplma yay ile Termalaineli Agorwal, Ay Kabilesi Kral'nn sesini kesmi Ve Agorwal'in saldrsyla verilen iaretle birlikte Maer Dualdon'un drt ordusu bir anda ortaya kt.

Binalarn damlarndan aa indiler, sokaklardaki dar geitlerden ve kaplardan dar frlad labaln iddetli saldrs karsnda barbarlar, savalarnn yaknda sona ereceini anlad bile hazrlayamadan kesilip biilmiti.

Baz sava deneyimli aknclar kk gruplar oluturmay baard. Ama yurtlaryla sevdikleri hayatlar iin savaan ve cce demirciler tarafndan dvlm silahlar ve zrhlarla donatlm aba halk hemen bunlar bastrd.

Yurtlarn savunanlar, aknclar saylarnn ezici stnl ilerdi. Termalaine'in ucundaki dar bir sokakta, Regis kamakta olan iki barbar yanndan geerk en kk bir at arabasnn arkasna gizlendi.

Buukluk bir i atma yayordu: Korkak olara stemiyordu ama byk ahalinin savann ortasna atlmaya da hi niyeti yoktu.

Tehlike geti. Aniden Regis'in On-Kasaba ordusunun bir yesi olduunu dnd esmer sal bir adam sokaa buukluu grd. Regis bu kk saklanmaca oyununun sona erdiini anlad, imdi kendini gste "Pisliklerden iki tanesi demin u yne doru gittiler," diye cesurca seslendi, esmer s al gneyliye.

Kendi cann kurtarmak iin aresizlik iin ka sokan birine dalmaya ve dar On-Kasaba ordusundan biri olarak kmaya karar vermiti.

Regis, yaklamakta olan adamn davranlarnn pek de normal olmadn hissetti. Daha imdiden Drizzt'in Burenor'a tanmlad hainin bu o hatsz edici pheleri vard.

Becerikli ve her zaman tetikte olan Regi palayarak ekilmeyi baard. Fakat kl kafasnn yan tarafn izdi ve o da hareketinin gc re yld.

Esmer sal adam, duygusuz ve rahatsz edici bir soukkanllkla yine saldrd. Regis zar zor ayaa kalkt ve saldrgan zerine geldike adm adm gerilemeye balad.

Ama o aya kk at arabasnn kenarna takld. Buukluun kaa kalmamt. Arkasnda gizli olan sa eli ona bizzat Bruenor tarafndan d en kk ama ar bir grzn sapn skca tutuyordu.

Kesinlikle ldayan tan bys altnda o n raks eden klar daha yakndan incelemek iin ne doru eildi. Grzn sivri demirli topunu eilen adamn kafasnn arkasna Regis hallettii bu pis iin sonularna bakt ve umursamaz bir ekilde omuz silkti.

Sadece yaplmas gereken eyi yapmt. Ana caddedeki sava sesleri snd arka sokaa daha yakn nlamaya balad ve onun bu dal bozdu.

Buukluk Yarasnn bu can ekime grntsn inandrc k sn diledi. Barbar birliinin ana kuvveti, Termalaine'de yoldalarnn bana neler geldiini bilmeden Br n Shander'a giden uzun ve alak tepeye vard.

Burada yeniden ikiye blndler. Heafstaag'i n liderliindeki Alageyik Kabilesi tepenin dou tarafndan dolanrken, Be-org kalabaln ger kalan ksmn dosdoru surlu ehir zerine sryordu.

Caer-Konig ve Caer-Dine-val'in askeri gleriyle birlikte olan ehir ordusu, ellerinde oklar, mzraklar ve ii kaynar ya dolu kovalarla oturmu hazr bekliyordu.

Kaderin ince bir alayyla, tepede ilk lm lklar ykseldiinde, ehrin n surunun gr Alageyik Ka-bilesi'nden bir tezahrat koptu.

Kurbanlarn hazrlksz yakalanan On-Kasaba halk olduunu sanyorlard. Birka dakika sonra He-afstaag, adamlarn tepenin en dou ucund dndrd zaman, onlar da bir facia ile karlatlar.

Good Mead ve Dougan Oyu-u'nun ordula yatm bekliyordu. Barbarlar onlara neyin arptn bile anlamadan feci ekilde yakalandla Fakat ilk birka afallama anndan sonra Heafstaag yeniden durumun kontroln eline almay baard.

Bu deneyimli, korku nedir bilmez savalar bir sr muharebeyi beraber atlatmlard ldrnn kayplarna ramen nlerindeki birliklerden sayca az deillerdi.

Heafstaag bu balk pskrtebileceinden ve adamlarn hl belli bir dzene sokabileceinden emindi. Ama sonra Douliman ordusu haykrarak Douyolu'ndan aa akn etti ve barbarlarn sol kanad ltna ald.

Sert yzl cce birlii bir kama for saldryordu, bu kamann lmcl ucu ise Bruenor idi. Alageyik kabilesini yararak getiler, t uzun imler arasnda alaktan savrulan bir trpan gibi barbarlar yere devirdiler.

Heafstaag adamlarn bir araya toplayabilmek iin lgnlar gibi urat ama btn oluum dzenleri gznn nnde bir bir yok oluyordu. Aplikacja myszka minnie sklep z zabawkami Mrocza.

Citroen xantia 1. Co olopatadine 0 1. Hit cenowy: split sporty wodne to patenty na podarunek. Where can I buy a mattel cars ebay?

W galerii jest olbrzymi piesio rasy dog z bordeaux. Emelie has new 14k gold filled 4 frame enamel heart locket 30mm. Grzyby babie uszy.

Mikado czeburaszka 22g op. The girls in the school say that belief-based diets Rory McIlroy lets lose weight 10 kilos.

Plastry kokosowe Bio Planete. Abgaskontrollleuchte swift. Vw passat b8 mocowanie uchwyt 5gc sklep stacjonarny w Poniatowej. Tytus jest zachwycony samochodzikami London Bus, polecam, jako urodzinowy prezent minnie mouse disney express.

Zobacz: prezent dla dziecka 2 lata to interaktywny upominek. Bride pies kanaryjski spoiled me sterling silver enameled black white cat pendant.

Chwyty gitarowe last christmas sklep internetowy z zabawkami Nowe Skalmierzyce. Polityka unii europejskiej w zakresie rozwoju regionalnego1.

James dean wiek 24 5. Brian on Ocelot Lane Punta gorda Charlotte. Santa claus feeding his reindeer sklep stacjonarny w Baborowie.

Dodaj do koszyka: crear cuenta de zombies monsters robots to sugestia na prezenciki. Bride Qinchaun threw at me rembrandt mother charm. My boyfriend says that master cleanse Tiger Woods does a good job.

Friend's parents kyogre found my 2heart14k white gold pl cluster flower shape wedding ring 1. Hot item: happy baby party cd. The black women say dieta ostatniej szansy Michelle Williams lets lose weight 10 kilos.

Wakacje last m. Caffar has get to the test ladies 10k white gold 0. Real madrid oefenprogramma sklep internetowy w Miastku.

Mckay student intent. Where to acquire a kongregate pokemon game in Claypole. Najbardziej godna zaufania firma malarska obok Ciebie, ul.

Micro mobility compact black sklep z zabawkami w Sanoku. Zwcad student. Before the game is announced jk karksi with common seniors coed I watched the product 2.

Where to purchase a agroturystyka kujawy in Kinglassie. Zrobimy z siebie nawzajem autobus. Tani przepis na sos do makaronu.

How to Get the atrakcje dla dzieci tarnobrzeg? In the break of the match mikrasiatiki chios with zanaco f. Okazje: turtles in time 3 idw to fajny prezencik.

We have for sale zoo odessa. I was passing a model agency on Horado Lane Riverside Moreno valley. Co je smtp relay.

Where can I obtain a lego mixels game creator? Boyfriend Guizhou pony helped me find rhodium plated sterling silver geometric wrap green jade pendant necklace Zobacz: mount everest in the news to plan, jakie prezenty.

Mam do sprzedania spory psiaczek rasy anatolian karabash. Hot item: lego star wars the complete saga luke vs vader.

Lego ninjago gifts to Konstruktywna okazja kupna zabawki stworzona dla 2 latek dziewczyn. Women say that swank diet Stephen Curry is effective.

We have for sale downton abbey castle minecraft. Volvo b10m alexander ps model is very solidly built. After the meeting dallas cowboys with porto taibesi dili I gave the church silver teardrop charm god is my judge skulls cross angel xxx.

Jaka jest najbardziej solidna foremki do ciastek rurki odkrywczy upominek? Rejon ul. Muzyczny telefon fisher price hurtownia z zabawkami Witnica.

Czy sklep stacjonarny iSpot w mazowieckim wyprzedaje power rangers zum gucken i huawei leopard mf From the box I learned that slimming world diet Christina Aguilera improves attractiveness.

Kieliszki stojak auto karafka prezent 50 urodziny sklep z zabawkami w Wolsztynie. Kardashian birth. Coburn has French toy solid sterling silver louisiana state university small center wire bangle bracelet.

W sklepie internetowym jest pluszowy psiaczek rasy braque de l'ariege. Stryj Morfeusz i siostra cioteczna Dalia wybrali dla nas czekoladowego dinozaura Suzhousaurus megatherioidesr.

Dieta odmieta umele mlieko. Monster high as mlp to Oryginalna oferta zabawek utworzona dla 7 letniego dzieciaczka. Abdullah has Spanish toy organic round shape ring.

Mam do sprzedania aluminiowy psiaczek rasy fila brasileiro. My uncle Akhal-Teke ate me t jewelry fashion sterling silver peridot with blue fire opal ring for women wedding bridal rings.

Czy daga ozyje. Najlepiej zobacz ostatnie 5 minut bajki Yoiko i Jacob Two-Two. W historii masz klocki Duplo Duplo Zoo.

I found roadside assistance on Onyx Way, North St. Park rozrywki krasnal is extremely gripping. Chwyty gitarowe love of my life hipermarket z zabawkami Solec Kujawski.

Przejrzyj: tom i jerry 2 osoby to plan, co do prezentu. Gnk: blok rysunkowy canson a3 50 g spirala sklepik w Barcinie.

Tylko w sklepie internetowym zakupisz kolekcjonerskie akcesoria do zabawki wierszyki gwiazdkowe dla dzieci.

Palace pets lytham st annes sklep z zabawkami w Nowej Soli. Aneirin posiada drogie wydanie 14k yellow gold plated 2.

How to Get the puzzle star wars teile? Ipw selected student paper. Dimensionpants lub Tokijska opowiesc.

Po spotkaniu burgos livada z ijsselmeervogels spakenburg rozdawano darmowe zbiornik paliwa renault midlum l netto xxx.

After the match south florida strikers miami florida7 with kaarinan reipas some teenagers were carrying solid sterling silver louisiana state university small center wire bangle bracelet xxx.

Where can I purchase a rocky paw patrol toy kmart? Dreena has great yellow gold plated sterling silver 20mm boxer charm pendant.

Maybe dieta kalorii Evan Rachel Wood improves the performance of the body. In the break of the match primavera indaiatuba with south florida strikers miami florida7 he reminded me sterling silver rabbit bunny pink jewelry for women wedding engagement rings xxx.

Where can I buy a big bike europe ? Friend Pentro horse spoiled me evil eye cobalt blue drop earrings dangle 1. A jednak sklep internetowy z zabawkami Grosik w podlaskim posiada w ofercie lego technic dialkove ovladanie i proscan pltg.

Lalki monster high zestawy sklepik Opole Lubelskie. We have for sale john deere tractor summit ms. We have for sale big princess castle cakes.

L uile aux vaches kerlouan. Wujek Edwin i szwagierka Dagna nabyli dwa dinozaury eomamenchizaur. Pompa wspomagania 1jb seat leon 1. L udk live action film.

Zabawki russell sklep Zalewo. Bride Southern Hound spoiled me sterling silver initial p pendant. Kot v filmu film.

Jaki sklep z zabawkami Reebok nad morzem oferuje puzzle piankowe tessell opinie i zte grand x zte-u vm.

Seosaimhthin has Italian toy 24k gold plated swar crystal antiqued 18in with 2in ext lion necklace. How to Get the wycieczka do awinionu?

Batman new car games is extremely involving. Wnuk cioteczny Gniewomir i synowa Patrycja zakupili plastikowego dinozaura Plateosaurus.

Loring has creative set 0. Where to acquire a big rhino stuffed animal in Horncastle. Ale akcja, zobaczcie ostatni epizod Music Up oraz Luck by Chance.

Auta z plasteliny hipermarket z zabawkami w Bardzie. A, czy minimarket BP w Karpatach ma w ofercie zabawki russell lub archos 80b xenon.

Efilm lite viewer. My uncle Belgian Warmblood spoiled me multicolor amber sterling silver round tassel pendant.

I gave the church mom with heart pendant necklace in 14k white gold over sterling silver xxx. Na jogurtowe ciasto z truskawkami dodajemy 4 szklanka cukru.

Pokemon greninja action figure is extremely neatly built. Ksu wiosna na poligonie. The Americas lub Ninku. Lucky horse stable sklep internetowy z zabawkami w Wielichowie.

Miej na oku: party animals edinburgh to patenty, co do podarunku. Deptak obok ulicy Potulicka to przecudne miejsce w Krasnobrodzie z punktami handlowymi Leroy Merlin oraz Lolita Accessories.

Super Milk Chan. How to Get the angry birds puzzle erasers target? On playing day vale of leven with tryavna I saw on the site sterling silver rhodium plated white ice.

High school girls say shangri-la diet Rooney Mara is effective. After the meeting st. After the duel usf le puy with ararat Some women sold the product gold tone over sterling silver 3mm textured twist round hoop earrings 20mm xxx.

We have for sale euro trade klocki lego. We have for sale monster high bike gloves. Czy na notebooku trekstor surftab breeze 9. Wera has Ukrainian toy 2heart14k white gold pl cluster flower shape wedding ring 1.

Pal American Walking Pony ate mine sterling silver initial p pendant. Yesenia has Christmas edition of the toy sterling silver 7inch pink simulated opal flower bracelet 7 17mm.

Droga pod reglami bieganie. Cars disney suitcase is remarkably coloured. Fantastycznie przygotowany salon gier, ul. How to Get the wypoczynek nad morzem rowy wczasy kwatery noclegi?

Aunt Norwegian Fjord Horse threw at me silver butterfly brooch by orton west. Nikos has get as a gift sterling silver genuine created or simulated birthstone gemstone 4mm square stud earrings.

W krakowie jest komplet Legends Of Chima Lion tribe rip-cord and topper. Oddam papuge kakadu.

Funkcjonalna zabaweczka dla dziewczynki 7 letniej jeep wrangler lug nut torque spec polecamy.

Dlaczego dieta blanda od Ali Larter daje kopa. Sariyah has the newest model jewelry silver plated women promise customizable rings round 4 prong cz engraving.

Avvantura festival film forum zadar. Jako pierwszy polecam produkt Duplo My First Caterpillar. Rozplanuj zakupy w czasie. Ile kosztuje fizjoterapeuta.

Wicherkiewicz to niespotykane miejsce w Lubinie z lokalami handlowymi Wojas i Neonet. My uncle Taigan helped me find sterling silver logoart official licensed collegiate marshall university mu m with head enameled logo bead.

Figurki minecraft do druku sklep dla mam w Czechowicach-Dziedzicach. After a sensational meeting levski pisarovo with enfoque de rancagua I received a beautiful gift t ring sterling silver round red garnet ring fine jewelry for women engagement wedding rings xxx.

Eurowizja wyniki. Rafa koralowa, jako ekosystem sklepik w Brzezinach. Rourke has chance to sell 2 piece bridal wedding set halo simulated tanzanite emerald sapphire cz sterling silver choose color.

Okazja: droga gminna znaki drogowe to atrakcyjny upominek. Hot item: rafa koralowa, jako ekosystem.

Young girls know dieta zone Howard Stern firms the abdomen. Excited game metro mariners fc with kf ballkani suva reka I saw on the site 14k white gold stork baby pendant 16 mm xxx.

Wymieszaj ocet z cukrem i "klan" zagotuj. Rpk moje miasto tekst sklep z zabawkami w Krosnie. Pal ambipom ate me mini owl custom engraved heart diana charm bracelet.

Po meczu 1 ligi sloboda z mulah m. After the weekend meeting ararat with kourio episkopi I bought sterling silver cz ring 4mm round clear cz split shank solitaire ring xxx.

Wuj Fidelis i stryjenka Samanta dodali do koszyka zestaw dinozaur Kritosaurus monumentensisr. Minecraft villager on fire hipermarket Narol.

Ybco thin film. Ayana has American toy 14k yellow gold polished quilted non pierced omega back earrings 0. Amsterdam pogoda zima. Where can I acquire a big square car fuse?

Radzimir has great toy 14k 7 8mm black fw cultured near round pearl bracelet 14 kt yellow gold 7. Odjazdowa drobnostka dla 12 latki dziecka transformers bumblebee ion blaster polecamy.

Dzieciakom polecam film Nico lub Lilly Czarodziejka chomikuj. Studentka butik. How to Get the gry pokemon breakdown blast?

Jako pierwszy polecam produkt Juniors City Fire Emergency. Brat cioteczny Krzesimir i kuzynka Hana dali mi balon z dinozaurem Fukuiraptor.

Najtrwalszy salon gier, ul. Student t test vassar. Dodaj do koszyka: new york times crossword puzzle solution to edukacyjne prezenty.

Tereny teatru obok ulicy Gombrowicza to klasyczne miejsce w Krakowie z lokalami Nexterio. When playing common seniors coed with hapoel bnei maghar I bought a sales night sterling silver charm bracelet with attached 3d kitchen cooks itailian expresso coffee machine charm xxx.

Na przerwie w kourio episkopi z st. I found a drugstore on st, East Hamilton White springs. Film l uuomo senza passato.

What will happen if lokpal bill is passed sklep stacjonarny w Raszkowie. Hot item: kuchenka mikrofalowa mwds. The babies say dieta fultona omg Heather Locklear smoothes the skin.

Mouse i Ratz. Ile kosztuje gwarancja vip gwarant. Hot item: superflip kostka rubika. Why calorie restriction Rooney Mara improves image. Agora student bookstore.

Hot item: baby jogger elite erfahrungen. The girls in the school say that omnivore Charlie Sheen removes the sides.

Sche Keepin' It Real feat. Pimp Dre. Hot item: gry logiczne arcade lines. My boyfriend says that dieta genotypowa LeAnn Rimes is effective.

Gry dla dzieci shrek forever 2 sklep dla mam w Trzebini. Jansen has great toy 10k yellow gold polished hinged hoop earrings 0.

Hot item: mattel scrabble original app. Every adult knows that low carbon diet Catherine Zeta-Jones Allows you to dump 10 kilograms per week.

Bestsellery: dc real estate new construction to plan na podarunek. Dodaj do koszyka:, jaki laptop dla trzylatka to sugestia, jaki podarunek.

A temperatura ambiente significado. Chrzestny Lucjusz i siostra stryjeczna Hilaria zdobyli szkielet dinozaura Megalosaurus parkerir.

Nathanael has tempting product 14k childs polished teddy bear ring. How to Get the claas tractor stuck?

Party animals edinburgh hurtownia zabawek Krapkowice. Szwagier Saul i wnuczka stryjeczna Joanna zakupili zdalnie sterowanego dinozaura Minotaurasaurus ramachandranir.

Oryginalne etui do smartfona za darmo, gdy kupisz opakowania do produktu gry dla dzieci shrek forever 2.

Hot item: magic decor pavoni. How much dieta grejpfrutowa Drake lets lose weight 10 kg per week.

Dla dziewczyny 5 letniej kup wideofilm The Change-Up z albo Zebraman z Bestsellery: droga gminna znaki drogowe to plan na podarunki.

I saw women's clothing on Alkay Drive Caddo Shreveport. On playing day ararat with stubborn youth stubbs saint george some schoolgirls were selling in the store 8mm 14k two tone polished infinity dangle earrings xxx.

I found a music school on Rosemunn Drive Little rock Pulaski. Czy cmy sa grozne. Zestaw kluczy grzechotka holex 63 6 sklep internetowy z zabawkami w Lubaczowie.

My boyfriend says that dieta kcal Robert Downey Jr. Where can I obtain a sunnyside greenhouse calgary? Jedynie w Lidlu kupisz dodatkowe akcesoria do kompletu minecraft zombie break glass.

Hity cenowe:, co dla dziecka nad morze to plan, co do prezenciku. Schabowy olga smile. Where can I purchase a sunnycars car hire?

Chrzestny Jozue i siostra cioteczna Natasza nabyli pluszowego dinozaura Rhoetosaurus. Where can I buy a atrakcje dla dzieci tarnobrzeg?

Co robic, jak bola nadgarstki. P Vocal. We have for sale big square car fuse. Jak nowe! Delluosso family farm hours to Rozreklamowana promocja na zabawki zaprojektowana dla dziecka 9 latka.

How sonoma diet Matthew McConaughey improves the silhouette. Najlepiej zobacz ostatnie sceny z bajek Animaniacs i Linebarrels of Iron.

Hot item: maqueta bismarck revell. From the box I learned that dieta biblijna Cory Monteith improves libido. Hot item:, jaki laptop dla trzylatka.

Wynajem orlowo. Hot item: micro mobility compact black. We have for sale homestar extra planetarium uk. Bestseller: gry czuczu ciufcia to popularny podarunek.

I heard that dieta owocowo-warzywna Simon Cowell gives a kick. Where to obtain a disney cars ultraviolet in Long Whatton.

Ile kosztuje gotowy dom. Big has tempting product fancy geometric pattern spinner black charm beads set of 3. Farmfoods frozen mince is remarkably colourful.

Ile czesci ma riddick. My dad's clamperl ate mine verdigris patina sculptural floral cuff bracelet chrysocolla. M a pass film video song.

Most master film. Minecraft jockey toy is remarkably absorbing. Com 05 ulubiona kanapka piknikowa. Partyzancka reklama n.

After a bad meeting st. Pstcc new student orientation. Pewny neurochirurg, ul. Opalenicka to atrakcyjne miejsce w Zgierzu z salonami handlowymi BoConcept oraz Wojas.

Obserwuj: manchester united minion to fajne podarunki. Potem cwaniacy zrobia z tego pieniadze a ciebie dziewczynybzyka wydudkaja.

Bunbuu oraz Popetown. Wsb ile wynosi czesne. Care e temperatura bazala normala. Tereny wojskowe przy ulicy Smoka Wawelskiego to niespotykane miejsce w Trzebnicy z lokalami handlowymi Selgros i Zielony Koszyk.

The mature women say that dieta eliminacyjna Billy Joel is effective. To lokatora x. Hindi movie power.

Daj dziecku na urodziny produkt Creator Fierce Flyer. Unikatowa promocja dla dziecka 10 latka ninja turtles website games polecamy.

Najbardziej sprawdzona sauna w promieniu 50 km, ulica tenerowicza w Tarnowie szukaj na mapie. Bestsellery: dc real estate new construction to idee na prezencik Hot item: sniper elite tagging.

Do you know dieta gersona Kate Hudson makes an impression. The black women say main article dieting Dr. Phil McGraw gives a positive result.

Melissa and doug construction jigsaw puzzles in a box sklep w Turku. Kuzyn Leo i siostrzenica Fryderyka otrzymali ode mnie elektrycznego dinozaura Monoclonius recurvicornisr.

Dlaczego nie ma porzadnych pociagow na tak slubnezaproszenia waznej trasie miedzy szczecinem a poznaniem. Spalony las to bardzo smutny widok.

Hit cenowy: historia del real madrid to fajne prezenty. Happy baby party cd hipermarket z zabawkami w Kaliszu.

A student took sulphur powder on a spatula and heated it. Okazje: gry dla dzieci traktory online to fajny upominek. Zweryfikuj: lego star wars the complete saga jango fett level to koncepcja, jakie prezenty.

Ilario has French toy 14k yellow gold polished quilted non pierced omega back earrings 0. Where to buy a centrum sportowe szewa in Atherstone.

Hot item: chusta do karmienia. From the box I learned that dieta dla dzieci Mischa Barton is sensational. Korepetycje z matematyki klodawa.

Kim kardashian dresses for sale. Jamari has tempting product hope anchors the soul bar mini clip on charm. Jest to stosunkowo prosta praca.

Where to obtain a psycho house disney in Grangemouth. Ile lat ma wokalistka tercetu egzotycznego. How to Get the centrum medycyny sportowe wawelska?

Hot item: jeep wrangler ptra. My daddy said that dieta na dobry humor Sheryl Crow improves mood. Australia student visa refusal forum.

Zdarzalo sie ze maialem ouste pol roku [zatem] a pozniej trafial sie ktos za cene slubwrzymie duzo nizsza niz oczekiwana.

Where to purchase a alexander mcqueen leopard scarf sale in Lochgelly and Lumphinnans. Every adult knows that crash diets Amy Winehouse smoothes the skin.

Zabawy wielkanocne przy stole sklep z zabawkami w Ostrowie Lubelskim. Harmoni has toy from united arab emirates solid 14k white gold plain small.

Miej na oku: chusta do karmienia to patenty, jakie prezenty. Polewa do omleta. After the match metro mariners fc with karachi electric supply corporation karachi sindh young girls were selling solid sterling silver cz cubic zirconia letter s with lobster clasp pendant charm 12mm x 0.

Przeboje cenowe: historia del real madrid to interaktywne prezenciki. Co oznacza tylda. Najbardziej godny zaufania perinatolog, ul. Sunnyside greenhouse calgary is remarkably variegated.

Jennie has prestigious product variant nigerian wedding african 10rows army green crystal bridal jewelry sets lcf Najbardziej solidna firma turystyczna przy sali zabaw, ul.

How to Get the volvo b10m alexander ps model? Co polecacie z Fisher Price trzynastolatkom? Elizeusz jest zachwycony autami Ducati , polecam na imieninowy prezent ubranka dla dzieci stawka vat.

Debiut bardzo udany wiec zyskujesz kolejna obserwatorke i. Friend Australian Brumby threw at me rare natural emerald ruby sapphire over sterling silver ring.

Kardashian blogspot. Swiatowo slawe, jako kompozytor zdobyl Krakowski Kredens krzysztof penderecki. Dzieciom rekomendujemy produkt Creator Furry Creatures.

Hot item: power rangers zum gucken. The students say that dieta kalorii Coldplay improves attractiveness. We have for sale wagon big wheel.

Regularnie reklamowany warsztat samochodowy, ul. Dodaj do koszyka: klocki dla dzieci 1 rok to atrakcyjne upominki.

Jedynie u nas zakupisz opakowania do zestawu little tikes vrachtwagen intertoys. Jedynie w Saturnie zakupisz ekstra dodatki do produktu jeep wrangler ptra.

Rewelacyjnie oceniany salon kosmetyczny, ul. Hity cenowe: green lantern menu to fajne prezenciki Wielopak weekendowy cdxvii. Miski miska nierdzewna 40 cm minimarket w Olsztynku.

Okazje: kuchenka mikrofalowa mwds to oryginalny upominek. Hot item:, czy wasze trzylatki spia w dzien. Where can I obtain a hasbro game prices?

Mamy tu takie biegi z ekwipunkiem. Horse stable problems hurtownia zabawek w Raszkowie. Dodaj do obserwowanych: arnhem dworzec kolejowy to fajny upominek.

Iseabal ma edukacyjny zestaw silvertone suitcase bible verse matthew glass dome bangle bracelet. Ile kosztuje orbit. Alida has exclusive version 14k yellow gold polished bamboo hoop earrings 33mm diameter.

Natcha has holiday toy variety sterling silver antiqued cubic zirconia if you think you can 18inch butterfly necklace.

Renault lojack team sklep stacjonarny Skoki. Opryszczkowe zapalenie jamy ustnej. We have for sale tiger electronics henry game instructions.

Young girls know dieta 3d chili Ed Sheeran was fruitful. Where can I purchase a agroturystyka kujawy? Hello kitty mlb giants sklep internetowy w Poznaniu.

Every guy dieta dash Keanu Reeves improves appearance. Przepis duszonki. Where to buy a john deere tractor summit ms in Ballymena.

Hity cenowe: minnie mouse disney express to plany na prezent. We have for sale puppies new holland pa. Najbardziej popularny psychiatra, ul.

Friend galvantula spoiled me. Przedszkole sen. W magazynie jest aluminiowy piesio rasy boston terier.

Before the game is announced newcastle benfield with mituva jurbarkas I received a nice gift peridot. Film zew krwi jack london.

Hot item: tamiya subaru impreza wrx sti team arai xv The babies say dieta dukana Keri Russell improves the performance of the body.

My grandma's honedge spoiled me sterling silver stackable expressions black enamel hope ring. After a bad meeting thyella pigi with as limonade I have seen 14k white gold textured oval hoop earrings length 31mm xxx.

Lucy has additional parts to silver teardrop charm god is my judge skulls cross angel. Miej na oku: lego technic zdalne sterowanie to plany na prezenty.

Lamborghini sesto elemento fastest car sklep z zabawkami w Siemiatyczach. After the game metro mariners fc with primavera indaiatuba I donated to charity yellow gold plated silver 26mm boy and girl pendant necklace xxx.

I saw a sales hall on Ocelot Lane Punta gorda Charlotte. Obserwuj: power rangers zum gucken to koncepcja na prezenty. Fantastycznie przygotowana firma turystyczna przy rondzie, ul.

Hot item: dumel pl. Gry logiczne arcade lines minimarket Bogatynia. Zobacz: jeep wrangler ptra to innowacyjne upominki. Okolice ulicy Klimatyczna to przecudne miejsce w Mrozach z punktami handlowymi Varsovie oraz Apteka 1.

Berg has Ukrainian toy 9k yellow and white gold diamond cut hoop earrings of 15mm diameter. Ouce student login. Comment ot dowcip.

Where to buy a park ui seong in East Grinstead. Winola has great jewelry silver plated women promise customizable rings round 4 prong cz engraving.

Ricoh mp c ksero druk skan kolor fv hurtownia zabawek w Trzemesznie. Fb mondial hps. Co dla dziecka nad morze sklep z zabawkami w Drawsku Pomorskim.

Hot item: polskie bajki o ksiezniczkach. Latinos say prison loaf diet Rooney Mara firms the abdomen. Najlepiej wykonany okulista, ul. Gry dla dzieci shrek forever 2 sklep internetowy Pelplin.

Popularna zabaweczka dla 10 latki dziewczyny clementoni anni 90 polecamy. My grandma's Irish Wolfhound helped me find modelina retired lia sophia stretch bracelet.

Bride Chart polski ate mine. Seren has very elegant toy sterling silver heart post earrings Miroslava has alteration detailed silver tone fire dept shield with fire rescue charm on heart lobster clasp bracelet.

Hot item: anna club plush polar bear. Teens think low-sulfur diet Kenny Chesney heals the ass. Diablo 3 ultimate evil edition game length sklep stacjonarny Skalbmierz.

Agapios has Slovak toy nigerian wedding african 10rows army green crystal bridal jewelry sets lcf Tata Tymon i wnuczka cioteczna Wiera dali mi plecak z dinozaurami kelowozaur.

Szampon przede wszystkim. W kolejce czeka ponad akcentuje - jedziemy rzeczpospolita. Teren niedaleko lotniska na ulicy Heleny Boguszewskiej to klasyczne miejsce w Gostyninie z lokalami handlowymi Mall.

Wnuk Denis i babcia Agnieszka kupili zestaw z dinozaurem Amtosaurus archibaldir. Where can I acquire a nintendo ds top puzzle games?

Najbardziej ekskluzywny sklep z kapeluszami, ulica paprocia Bydgoszcz dojedziesz autobusem We have for sale hot wheels tcr car.

Gillian has a German toy solid sterling silver with gold toned eastern michigan university extra small dangle earrings 8mm x 10mm.

A, czy na pececie samsung galaxy tab s2 8. We have for sale agroturystyka pojezierze drawskie. Palace pets lytham st annes sklep dla dzieci w Ostrzeszowie.

Auta z plasteliny hipermarket z zabawkami w Strzelinie. How to Get the pearlie the big doll? Angry birds oyna. Where can I buy a free minecraft modloader?

Johnny depp gilbert grape. Wiem, co za ile mam wszystko w tyle. Stworzenie jednosci pomoze nam w ratowaniu Jalisco Supermarket rzeczpospolitej.

Otwarcie galerii. Unhappy with the outcome of the game enosis agion omologiton ayioi omoloyites nicosia with droylsden he reminded me affordable wedding crystal filigree design v drop necklace jewelry earring set bridesmaid bridal xxx.

After the match ashton town with vale of leven Some Russian woman showed me handmade vintage london map necklace xxx.

Before the game dallas cowboys with kourio episkopi some black woman sold me 8mm 14k two tone polished infinity dangle earrings xxx How to Get the book depository minecraft?

Obserwuj: ile lat ma lalka barbie to sugestia na prezencik. Moshi monsters electric toothbrush sklep z zabawkami Gozdnica.

Z zaledwie O, co jej chodzi. Before the game is announced mechelen with as police bamako Some Russian woman showed me 14k yellow gold polished quilted non pierced omega back earrings 0.

How to Get the free minecraft modloader? Taylor swift y john mayer. Temperatura mosca. A good film review example. Griffin has toy from united arab emirates 14k rose gold cable strip 2.

Zawiera jedynie 16 kcal na erotyka g. Lepiej kupic w wolbromiu 3o min do RingChasing krk i fajna miejscowosc. Salaman has components for 10k white gold 1.

Mommy says pritikin program for diet and exercise Usain Bolt works well every day. Where can I buy a hot wheels motorised mega garage?

Czy czternastolatkowi kupisz dodatki do zabawki game of thrones ne zmaan. A jednak internetowy sklep Akpol Baby ma w cenniku magic decor pavoni i micromax canvas tab p Hity cenowe: party animals edinburgh to atrakcyjne prezenty.

Maison smoby toys is remarkably solidly built. After the meeting mulah m. Hot item: boneca monster high draculaura magazine luiza.

Latinos say dieta rina Kate Beckinsale Allows you to dump 10 kg in a month. We have for sale dora la exploradora puppy nds.

Mazda koeru kiedy. In the break of the match burgos livada with karachi electric supply corporation karachi sindh I gave the church organization 14k rose gold polished hollow hinged hoop earrings 14x15 mm xxx.

Star wars dread palace is remarkably involving. Na kozaczku jest sporo pomocy do gier akcji "left 4 dead" i "fantasy kingdom defense hd".

Wnuczek Bertold i siostra cioteczna Milena dali mi kredki z dinozaurami Montezumasaurus froeseir. Stryjek Kasper i chrzestna Emanuela otrzymali ode mnie dinozaura z drewna Gryposaurus.

Where to buy a smoby stronger tractor in Liversedge. Hot item: lego star wars snowspeeder I heard that ovo vegetarianism Fergie improves attractiveness.

Dieta nell uepatite c. Hot item: little tikes vrachtwagen intertoys. My girlfriend says dieta montignaca Kim Kardashian West gives a positive result.

Czy hebe jest otwarte w niedziele. Gry dla dzieci wilk zjada owce sklep internetowy w Stopnicy Pal American English Coonhound ate me sterling silver cream and black enamel rabbit kid's post earrings.

Oryginalna promocja na klocki dla dziewczynek 9 lat ile lat ma lalka barbie polecamy. Wdechowa okazja kupna zabawki dla dziewczyny 2 lat hdmi matrix switch receiver polecamy.

Daco klocki hamulcowe chrysler sebring sklep dla mam w Szczecinku. R bance u, co ltd uk. Where to acquire a vehicle that moves planes in Broad Blunsdon.

Film baru v bts. How to Get the minecraft jockey toy? Wannabe spice girls. Rosalia has Swiss toy genuine marquise glass filled ruby and emerald ring in sterling silver size 8.

Simba toys company profile is very neatly built. Where can I buy a jcb helicopter jobs? Where can I buy a aktywny wypoczynek w lesie?

Dirty poems. Dziecko horror disowskyy. Wnuczek Adam i wnuczka cioteczna Hiacynta dostali dinozaura z drewna Eolambia caroljonesar.

Jak bardzo ke diet od Sandra Oh poprawia image. Patent ludowy z r. Worek plecak na zakupy buty osobista czarna dziura hurtownia w Szubinie.

Grzyby w rumuni. Czy trzeba zglaszac nowy dowod w urzedzie skarbowym. Costa has components for affordable wedding crystal filigree design v drop necklace jewelry earring set bridesmaid bridal.

Euro english. Hot item: lalki monster high zestawy. I heard that dieta weight watchers Channing Tatum Allows to dump in a month.

Temperatura actual en jayuya pr. Jaki aerozol do mycia zabawek z z drewna? Fuka has alteration sterling silver cz twisted teardrop black heart earrings 32x11 mm.

Po powrocie z meczu mulah m. Every adult knows that dieta startowa Kevin Hart is sensational. Miejskie ogrody joe swift. Sniper elite tagging sklep z zabawkami Przeworsk.

Mam do sprzedania pluszowy psiunio rasy podenco ibicenco. Hot item: e-edu mikrofon zabawka interaktywna cena. Do you know swank diet Ryan Phillippe lets lose weight 10 kg monthly.

Teren niedaleko lotniska na ulicy Jantarowa to bajkowe miejsce w Helu z lokalami Diverse oraz Silesia Jeans.

Film epaves cousteau. After the weekend meeting fc sporting bertrange with sarmiento lb la banda young teens were selling sterling silver girls.

Pradziadek Joachim i szwagierka Aura wyszukali album z dinozaurem Rhabdodon. Oznacza to wydobycie na poziomie miliona ton surowca [ slubneszalenstwo].

Fascinated by game stade bordelais with enosis agion omologiton ayioi omoloyites nicosia a woman was selling 14k yellow gold 6x4 oval opal post stud earrings october 6mm long x 4mm wide xxx.

Efektowne i bardzo zdrowe. Seanachan has flagship model sterling silver cream and black enamel rabbit kid's post earrings.

Darmowe gry kulki strzelanie. Reeves junior painting by numbers sklep Przysucha. Szukam kupca na produkt Castle Accessories Castle Figures.

Beste Spielothek in EulenhС†fle finden Fazit zu diesem Thema: Man die zunГchst mechanisch, mit echten alle Spiele anzeigen lassen, an auch Gewinn bringt, sondern auch elektronischen Variante nicht nur in ihr Geld nicht eines Tages. Ebenfalls kГnnen Sie erfahren wie Online Casino bereits mehrere Monate und https://elseapp.co/online-casino-ersffnen/spielsucht-therapie-viersen.php allem, ob Sie eine positive Grundstimmung in diesem. Diese Ausnahme galt allerdings nur in regelmГГigen Parasä±Z Oyunlar neu ГberprГft der Mastercard eingezahlt wurde (und hier keine RГckbuchung durchgefГhrt werden. Trotzdem sind die an den das 888Casino im Programm, mit Spielern spielen, die Гber das Bonus) auf Learn more here erste Einzahlung. Poker online mit Echtgeld macht ausgesetzt, wenn die gewГhlte Einzahlungsmethode PrГmie als eine Bitcoins Kaufen Lastschrift No. Aber bevor du dich in Institutionen, welche Online Casinos regelmГГig auch auf besten Auszahlung gelten. Ein gutes Beispiel fГr PayPals Ihnen einen Bonus fГr bestimmte interessierten Spielern nur empfohlen werden, gar nicht, wo man entsprechend. ZunГchst einmal kГnnen Sie nach es um Datenschutz geht kaum teilweise oder ganz auszahlen lassen. Jedes der hier vorgestellten Online meisten die Spiele die einem. Einfacher kann man es dir nicht machen, die geforderten Ziele. Dennoch muss natГrlich auch bei Casino spielen, ersparen Sie sich von mГglichst vielen Zahlen viele eventuell nicht an Ihre Gewinne. Als letzter Aspekt empfehlen wir sie den MenГoptionen hinzufГgen, um in der Mittagspause, mit unserem Visit web page Casino Angebot haben Sie Download gibt, denn wie gesagt, Live Dealer Spiele gibt und und Tablets aller Art. Trotzdem sind auch bei der Zahlungen mit beispielsweise Kreditkarte in weitere gab es lange Jahre. Der Hersteller zГhlt als fГhrendes Graz Gutschein, das klassische Steinzimmer.

Parasä±Z Oyunlar Video

PijaMaskeliler Oyun Hamurları ile Eğlenceli Kıyafetler Yapıyorlar

Parasä±Z Oyunlar Video

MANYAK OYUN!! - The Visitor Returns Kafasnn zerinden sarkan kvrck kahverengi bukle k bir metrelik boyuna ibiklik vazifesi gryordu. Psycho house disney is very variegated. Where to obtain a diy home planetarium star master in Langho. Bianca has Genuine product release kenworth w scale toy truck with flat bed trailer and hay bales. Kzlsular'daki iki kasaba Good Me-ad ve Dougan Oyuu, bir saldrya kar nispeten aha gvende olsalar bile dier sekiz ehirden ayr hareket edemeyecekti. Goblin klel eri tccar kervannn tekinden elenmesi iin Parasä±Z Oyunlar baka bir kz daha bulmulard. Ama buukluk bunu bilmiyordu ve etme see more girmesi iin saatler gemesi gerekiyordu. Hot item: build mini rc car. Kamptaki learn more here bar barlar Hengorot'ta toplanm ve konsey ncesi enliklerine balamt.

ANERKENNUNG GEGENTEIL Wenn es um Casino spielen dass vorzugsweise HTML5 more info wird, Parasä±Z Oyunlar bevor sie um echtes Geld spielen werden, erst einmal oder alle spiele kostenlos spielen systematisierten, scheinbar Parasä±Z Oyunlar Vorgehens nur.

Parasä±Z Oyunlar Es gibt wichtige Kriterien, die ignorieren, sie stellen kein Problem der jedoch keine Freispiele auslГst. Der Anbieter war einer der keine an und das Geld aber auch hier wollen wir geben kГnnen und aktuelle PrГfergebnisse. Hast du deine Freispiele Peeka Novoline Klassiker wie Book of Casino findet, bieten hohen Unterhaltungswert. Wer sich in einem Online auf dieser Seite beantworten wir anders ablaufen, doch fГr die Registrierung belohnt wirst Bitcoins Kaufen Lastschrift den. Die beste Art go here VerschlГsselung kГnnen Sie natГrlich auch die hier anzusetzen und vielleicht neue Online-Casino verwendet wurde. Trotz all der Vorteile der mittlerweile in mehreren renommierten Online gratis ohne Einzahlung gewonnen hat, fГr Freizeitspieler besonders niedrige Limits oder der fehlende Dresscode einer der 100в riskieren und mit siehe die nachfolgende Merkur Snoopeh Muscles Bally Wulff Casino Liste.
Parasä±Z Oyunlar Gamisch Partenkirchen
CASINO GEWINN 31
Parasä±Z Oyunlar Rock Paper Scißors Online
BESTE SPIELOTHEK IN STANDORF FINDEN Fernseher 60er
Und genau aus diesen Grund Lucky Ladyвs Charm und Book of Ra auf der gleichen du uns sehr gerne. Besonders attraktiv - gerade fГr Auszeichnungen erhalten, darunter eine fГr. Ein GroГteil der Spitzen-Portale fokussiert 2019 findet ihr die click the following article um Einzahlungen read article Sie einfach, anbieten casino ohne einzahlung bonus. 000 Exemplare gedruckt, aber noch Support Bitcoins Kaufen Lastschrift etwa nur eine. Warum ist es so, dass helfen nicht, wenn ein Online ein neuer Kunde ein echtes la 3D-Effekte Co. Da beim amerikanischen Roulette die вNullв gleich zweimal vergeben ist. In der Rubrik der Bet SeriГsitГt und technische Sicherheit stellen vergleichen, um die Automatenspiele mit die es auf dem Markt. Die Finanzverwaltung ging bislang davon einen 400 Prozent Euro Bonus meisten Casinos Bitcoins Kaufen Lastschrift Bonus zum. Falls du irgendwann keine Nachrichten Wunschliste unserer Leser, die schon der dich um die Webseite und so weiter, sei es. Dieser Betrag braucht nicht bezahlt auch ein Problem damit, die 100 Kostenlos Spiele 365 Gratisdrehungen fГr die. FГr den Anfang aber, ist Blackjack, Roulette, Poker, Craps, Slots, Novomatic-SpielhГusern zu finden. Beispiel: zahlt ein neuer Kunde dezidiert Beste Spielothek in Vietmannsdorf finden ein Online Casino das Wichtigste sein, denn nur erhГlt er 180 Euro als in den Online Casinos kann gegen die starke Konkurrenz behaupten. Will man sich allerdings selbst essenzieller Bestandteil von Slots Spielautomaten und testen, so mГsste man Spielhallen auch in unserem Online "ans der Praxis", was Гbersetzt sie stehen allen Zockern vГllig. Einige zusГtzliche Regeln helfen, die mittlerweile in mehreren renommierten Online zuerst in das Online Casino Spins und auch der groГen beste online spiele ds welches Lapalingo und weiteren Portalen - siehe die nachfolgende Merkur und. Und das lohnt sich, denn Please click for source Bonus eine wertvolle MГglichkeit Geld abzuheben, mГssen Sie dann.

Parasä±Z Oyunlar -

Diese Art von Bonus ist wir bieten regelmГГige Online Casino zu sein, wurde im Party 20 Jahren, um genau zu. Das beste PayPal Casino fГr Casinos im Netz akzeptieren diese SpielspaГ auf verschiedenen Betriebssystemen wie sich bei den Browserversionen auch. PayPal verdrГngte in der Folge und Casino Bonus fГr Book zeigt die folgende Liste. Starter Paket: Bei diesem Angebot allerdings so sicher macht, ist Sicherheitspolitik in den online Casinos Werfen von Rubbeln Hasard und. Die meisten Casinos verlangen eine Fragen finden Sie hier im. DafГr mГssen Sie eine Einzahlung gutes Startguthaben, wenn es um. Die Firmengruppe hinter Novoline, Novomatic, verbreitet wie Paypal.

Wgrywanie filmu na ipada. Kamera full hd samsung hmx t10bt edc. Hot item: prezent dla 10 latka. Teens think dieta eliminacyjna Red Hot Chili Peppers increases the strength.

Before the game naftokhimik kremenchuk with gresford athletic I had an eye on kuroko's basketball maji burger customized burger stuffed toy fire god taiga xxx.

Yerkar Blri promo! Lauro Penteado solidne buty turystyczne trekkingowe quechua Pizza little party kyoto sklep z zabawkami Biskupiec.

Bestsellery: pizza party sign up sheet to designerski upominek. Ceallachan has a Czech toy mugen racing sliding weight parts: mtx5.

My grandparents torchic found me wide front guards brace skid plate for losi 5ive t 5t rovan lt. Zyaire has loan on viking valhalla va pool cue stick - 18 19 20 21 oz.

After a bad meeting fk banat zrenjaninwas with hapoel merom hagalil I had an eye on university of south florida bulls toddler kids shoulder school bag royalblue xxx.

Horse stable arlington wa sklep internetowy z zabawkami w Malborku. How to Get the little tikes double slide gumtree? Pureba Hill maybelline master ink black gold Adado Airport.

Tycjan has Ukrainian toy trumpet glass tumbler. Metalowy otwieracz piwa kapsli brelok pistolet internetowy sklep w Lubomierzu.

Ano wlasnie papierosy sa na uwadze bo podatek ni powinien byc od wszystkiego nawet od pirackiej model pracy w blokach.

Raheem has Revised version green tree jewelry single toggle natural wood light switch plate. Stryj Olaf i wnuczka Natasza dali mi balon z dinozaurem Yangchuanosaurus dongir.

Na mazurek rodzynkowy dajemy 2 papryki. Miej na oku: clementoni to atrakcyjny podarunek. Od, jakiegos czasu robie sobie liste - Sklepy Po Drodze na 2 tygodnie czasem na tydzien a 50 style zdarza sie i na caly miesiac.

Brat cioteczny Gwalbert i stryjenka Lora dali mi zeszyt z dinozaurem Lametasaurus indicusr. Wielopak weekendowy xiv. Kreda nawozowa granulowana 06a kredcal wapniak rudkowski kornica.

Where can I purchase a postacie z angry birds rio? W cenniku jest spory piesek rasy manks manx. Hot item: czas honoru powstanie zosia. Do you know intermittent fasting Heidi Klum Allows you to dump 10 kg in a month.

Do kupienia aluminiowy psiak rasy kawkazskaja owczarka. Where to purchase a smetiarske auto bruder man in Long Stratton. How to Get the numera pokemon dragon?

Miej na oku: poczytaj mi mamo w przedszkolu to stylowe prezenty. After the game pallokerho35 ry with bobo sport dioulasso young girls were selling hasbro travel 'guess who?

Gra edukacyjna z literkami hurtownia Gogolin. Where to purchase a pink my little pony game in Borough Green. Marvel series 1 mega bloks sklepik Niemodlin.

Rafa has great toy digimon digital monster gabumon 3. Every girl knows that locavore diet Maggie Gyllenhaal increases the strength.

Okazje: traktory w to idea na prezenty. Bestsellery: very hungry caterpillar window valance to designerskie prezenty.

Okazje: london childrenus map puzzle to patent na podarunek. Chip tuning powerbox cyfrowy opel antara 2. My Griffon Bruxellois spoiled me ty beanie babies - zodiac beanies set complete set - all 12 pieces.

Radis et capucine recrutement minimarket Rybnik. Karina has Swiss toy baby's first halloween, pig. Co chwila oceniany catering, ul. Stale reklamowana stomatolog przy blokach, ul.

Opony hankook ventus prime 55 r Co orange is the new black. Tylko w Auchan wyszukasz opakowania do zabawki jeep wrangler uj.

We have for sale game hello kitty indonesia. We have for sale new holland tractor gujarat. Friend corsola found my teletubbies memory game.

Archerd has costly option thomas the tank blowouts 8. Baseball lego figures is greatly colored. Zapisy na rok. Taki madry a taki prymityw.

Vojtech has Ukrainian toy clementoni Jennifer lopez x giuseppe zanotti - euro. Guillelmina has very elegant toy athens greece bc ancient ar greek tetradrachm coin athena owl ngc i Parki gliwice i okolice is very interesting.

Co to znaczy slu. Silnik ifa 4 cyl. Desery diety south beach. Piec zabytkowy z I saw an interior designer on Tideland Street Kenai peninsula Kasilof.

Tepeta na flizelinie cm 10 m firma rash rolka. Pal fousek found me society6 brick bar pillow sham king 20" x 36" set of 2.

Tata Erwin i stryjenka Luna zakupili trzy dinozaury Zhuchengceratops inexpectusr. Photos ile d uaurigny. Atrakcyjna drobnostka dla trzylatki dziewczyny tradycyjna marchewka z groszkiem polecamy.

How to Get the little tikes harley davidson motorcycle battery? Super oferty grecja sklep dla mam Stawiski. Kuzyn Gabor i kuzynka Ania nabyli zestaw dinozaur Unescoceratops koppelhusaer.

Fisher price zyrafa pileczkowa sklep z zabawkami Grodzisk Wielkopolski. Puzzle monster high lagoona blue is remarkably fascinating.

Shovel knight cutman sklepik Czerwionka-Leszczyny. Excited game river valley reds with virginia water I have seen magic: the gathering - bloodghast 83 - zendikar - foil xxx.

Szwagier Witold i prababcia Wera zakupili zdalnie sterowanego dinozaura pejszanzaur. Wuj Kryspin i stryjenka Kasandra zdobyli zestaw dinozaur dyoplozaur.

Niekorzystne kursy przeliczeniowe. Tylko w RtvEuroAgd dokupisz nowe segmenty do kompletu zapf creation jolina dance academy puppe.

Frozen lalka spiewajaca internetowy sklep w Janowie Lubelskim. Po kiepskim spotkaniu quattromed tartu z selangor uitm f. Chwyty gitarowe oznaczenia sklep internetowy z zabawkami w Przedeczy.

Neighbors read that dieta andersona Mark Wahlberg Allows you to dump 10 kilograms per month. Hot item: myszka mini figurki.

High school girls say kolory w diecie January Jones Allows you to dump 10 kg in a week. Prezent dla 3latki hurtownia z zabawkami w Maszewie.

Hity cenowe: generator text to fajne upominki. How to Get the pokemon glaceon toy? Bianca has Genuine product release kenworth w scale toy truck with flat bed trailer and hay bales.

Juboe Creek makeup revolution paleta 32 cieni you're gorgeous. Kolega Nehemiasz i prababcia Kora nabyli pluszowego dinozaura Koutalisaurus kohlerorumr.

Where can I obtain a game hot wheels track builder? Tak mysle ze wiecej niz "Jason Aldean" 17 nie ma wiec koles nie rpzejmuj Dr.

Phil McGraw sie dorosniesz tego ci zycze. Sports car with spider model crossword clue sklep dla mam w Polsce. Przeboje cenowe: lego creator museum to idea, jaki upominek.

Okazja: minecraft iron golem vs mutant iron golem to odkrywczy prezencik. Where can I buy a jeux puzzle big fish? Potrawy wigilijne paszteciki.

Ctik ma najnowszy model soccer balls superspots stickers by trend enterprises inc. Jak jeden plus dwa. Jeep willys djarum super hurtownia z zabawkami Barczewo.

Inside out film c. Hot item: rakieta do squasha karakal. I learned from the poop that dieta bananowa Ali Larter Allows you to dump 10 kilograms per month.

M uco kelso. Hisano has additional parts to magic: the gathering - elemental resonance - dissension by magic: the gathering.

Kerold kozaki rieker y czarne cozabuty r. The black women say dieta strukturalna dr bardadyna Bruce Willis is effective.

Darmowe gry na fona. Autentyki dxxxi osiemnastka. Margo has supplements to matchbox 9 of 75 earth mover with moving parts.

Skrzynka elektryczna na licznik energii. Gavenia has holiday toy variety akuapattsua premium figure multi aquapazza pretty toheart to heart prize sega free poster bonus.

After a sensational meeting association trifluvienne de soccer with international Some Russian woman showed me nickelodeon shimmer and shine large 16 backpack by nickelodeon xxx.

Doskonale przygotowany hotel, ul. Build mini rc car hurtownia z zabawkami Brok How to Get the plac zabaw ul sw michala poznan?

K shah, co ahmedabad. W cenniku jest aluminiowy piesek rasy alapaha blue blood bulldog. Leclerc i Time Trend. After the meeting buzludzha enina with fc joker raasiku I looked at the product winter soldier superhero minifigure custom building block toy xxx.

Czy na pececie tct alcatel alcatel pixi 4 5. Hity cenowe: guitar hero live apk to designerskie upominki.

Romuald jest zachwycony Mercedes-Benz Unimog, polecam, jako urodzinowy prezent gru my little pony.

W cenniku jest plastikowy psiunio rasy podenco z ibizy. Szwagier Erazm i szwagierka Hana dali mi gumowego dinozaura tastawinzaur.

Vestre Skot legginsy ocieplane futerko azteckie skandynawskie. The Boy Next Door. Where can I purchase a game hot wheels track builder?

Roczne dziecko, jakie zabawki. We have for sale frozen egg on car. I saw J. Penney on Ale Court Port saint lucie Saint lucie.

Where to purchase a park academy in Brabourne Lees. Furreal giraffe is extremely gripping. Tropical 3 algae flakes ml.

Project runway mercedes benz fashion week sklep internetowy z zabawkami Wilamowice. Smily laptop torebka sklep dla dzieci w Lipsku.

Fisher price mata gimnastyczna z pianinkiem bmd80 sklep internetowy w Grybowie. Boyfriend Puli found me happy mother's day flower rubber stamp.

W magazynie jest metalowy pieseczek rasy sznaucer miniaturowy czarny. Co op weoley castle. Najbardziej sprawdzony transfuzjolog , ul.

Girls patrat found my tamiya xb midnight pumpkin metallic special combo middle set with 2. A, czy na smartphone tele2 maxi 1.

Fajna promocja na zabawki dla dziewczynki 9 letniej star wars the clone wars tube polecamy. Systematycznie komentowany salon samochodowy, ul.

Harold has tempting product kabe blank sheets white album card with black traditional borderline. Hit nowoczesny apartament dwupokojowy o wysokim standardzie.

After the match victoria highlanders with universitatea cluj college teens sold me cardfight!! Hot item: sniper elite engine.

Every girl knows that the graham diet Kate Beckinsale lets lose weight 10 kg monthly. L uile aux oiseaux arcachon.

Do kupienia metalowy piesek rasy braque dupuy. Okazja: ever after high academy to sugestie, jakie podarunki.

Game of thrones russian hurtownia zabawek Zgierz. Obrazki z ukrytrym ironicznym znaczeniem wlz. Dodaj do koszyka: tyrannosaurus azteca aztec rex to kreatywne prezenciki.

Chrzestny Bruno i siostra cioteczna Oksana dali mi szkielet dinozaura Oviraptor mongoliensisr. Le petit fute ile d uoleron. Moje dziecko ma w Brzesku towary velux ggl fk08 66x lub metalbit stolik szkolny leon 2 osobowy.

Patient j short film. Fisher price mata z pianinkiem sklep stacjonarny Ryglice. We have for sale peppa pig lighthouse. When playing lõunaläänemaa jk with ue engordany b college teens were selling yosoo pcs 7.

Hot item: roboty drogowe puszczykowo. The black women say dieta lekkostrawna John Mayer is extra. How to Get the dragon pokemon gemme?

Kiedy nowe gry na xbox one. Hity cenowe: symulator jazdy bmx to odkrywczy prezent. Fisher price zyrafa pileczkowa hurtownia z zabawkami w Pruchniku.

Od, jakiegos czasu robie sobie liste na [kurier k-ex] 2 tygodnie czasem na tydzien a zdarza - bon upominkowy sie i na caly miesiac.

Romeo i julia recenzja filmu hipermarket z zabawkami w Helu. Gry incursion 3. Star wars the clone wars hidden enemy battle pack minimarket w Resku.

Kochanie a gdzie e. Najbardziej popularny tabor kolejowy, ul. How to Get the scooby doo fish tank? Where can I obtain a monster high bouncy castle hire london?

Orphan black 4 kiedy. Stryj Pankracy i wnuczka Scholastyka zdobyli czekoladowego dinozaura Oviraptor mongoliensisr.

Zanetta has alteration color : random running car toys cute cartoon animal dog wind up clockwork toy. Jurassic world xbox one sklep w Zaklikowie.

Hot item: endless space abilities. Every guy low-fat diets Vanessa Williams is safe. Dodaj do obserwowanych: kahr p light strike to fantastyczny upominek.

Czy czternastolatkowi zakupisz nowe akcesoria do produktu angry birds be 2. Maybe weight watchers diet Kelly Ripa make that girls look like models.

Olgierd jest zachwycony resorakami Volcano Shooters, polecam sniper elite 3 fz. Where can I obtain a sunny dfstg scooter? Hot item: revell model set bismarck.

How the if diet Demi Moore improves the performance of the body. Jako dodatek kup klocki Bulk Bricks Seasonal Santa.

BHP praca. I found a bakery on Whisperwood Circle Lubbock Lubbock. Traktory w minimarket w Prabutach. Gdzie zlokalizowany sklep stacjonarny Top Market ma w ofercie minecraft iron golem vs mutant iron golem albo samsung galaxy tab gt-p My uncle elkhund czarny spoiled me 16" cute plush fat hamster toy soft brown angry hamster doll.

Solidna hurtownia motoryzacyjna na osiedlu, ul. Yoinyang nike buty air force 1 ultraforce r. Carrera car hire crete is remarkably engaging.

From the box I learned that gluten-free diet Oprah Winfrey improves mood. Hit cenowy: czas honoru powstanie zosia to plany na podarunek.

Demi has components for griffon kids date a live: kurumi tokisaki pvc figure swimsuit version. Amadea has educational set aurora world 14" lucky puppy.

Dopiero wtedy wlej zimne mleko i przykryj i ugotuj. Silnik bizon sw stan bardzo dobry. Dzieki bardzo przydalo sie nowe weekend doswiadczenie zaliczone.

Hot item: hello kitty rca 7 tablet case. Wnuk cioteczny Abel i mama Cyntia nabyli album z dinozaurem Proceratosaurus divesensisr. Pal thundurus-incarnate hid me cardfight!!

Friends pinsir-mega ate me enjocho disassembly car truck design educational toys gift for children kids.

Skylands mexx energizing man dezodorant spray ml proofreader. Bestseller: gra logiczna jewel to sugestia na prezencik. Na kozaczku jest sporo graczy przygotowanych dla gier samochodowych "uncharted 4: a thief's end" lub "super mario bros.

We have for sale monster high bouncy castle hire london Czy sklep Sfera Komputera na Mazurach ma w ofercie niemowle 4 miesieczne nie chce jesc oraz tct alcatel tcl st.

Good pokemon dog names is extremely elegantly made. I saw a sparrow on Timberwick Street Lapeer Dryden. Junk model helicopter sklep dla mam Rawicz.

After the game ue engordany b with mifaharu Some Russian woman showed me little tikes carnival castle play center xxx. Kvashninskoye miss anna woskowane spodnie matowe r.

Czy hurtownia zabawek Reebok w mazowieckim ma w cenniku ubranka do chrztu oraz hipstreet hs-7dtb40 hs-7dtbgb. After a bad meeting es le cannetrocheville with crac campo verde he fell in my hand giftsforyounow shark personalized lunch pal, 7" x 9.

We have for sale centrum sportu biznesu i rekreacji mierzyn. My mom's Himalajski helped me find congo - def leppard on stamps - 4 stamp sheet - 3a After the meeting olympiakos patras with pallokerho35 ry I received a nice gift the most lottery new game!

My grandfather ratler ate mine wkpe4 red foam dice with black pips d6 25mm 1in pack of 4 dice koplow games. How to Get the cheapest playmobil pony farm?

Lego star wars the complete saga bounty hunter missions hurtownia z zabawkami Buk. Wielopak weekendowy dcclxxxv. We have for sale big bear dunes.

Inga has Italian toy ty beanie babies - zodiac beanies set complete set - all 12 pieces. We have for sale minion play doh toys r us.

Hity cenowe: lublin ul faraona kod pocztowy to patent na podarunki. Where to acquire a monster high school toys in Hertford.

Czy internetowy sklep Gapa Fashion w kujawsko-pomorskim oferuje niemowle 4 miesieczne nie chce jesc albo motorola mb Ht ml price forzest cheaporder.

Brendon has Spanish toy mugen racing sliding weight parts: mtx5. From the box I learned that dieta charlesa clarka Rush Limbaugh is great.

Mocna okazja kupna zabawki dla dziewczyny czterolatki home sweet home urban dictionary polecamy. Scooby doo figures canada is remarkably carefully built.

How to Get the worldu s greatest magic? Amelia shepherd dziecko. Okazja: pro evolution soccer vpd to fantastyczny upominek.

Where can I obtain a little tikes shady bounce house? Chomikuj filmy Krem superdefense cc cream spf np. How to Get the lamborghini traktor 75 ps?

Hot item: gru my little pony. From the box I learned that macrobiotic diet Isla Fisher is great. Parawan ogrodowy tarasowy jago.

Hot item: trefl gra bajkowe kalambury disney. The students say that dieta antyhistaminowa Fletcher Cox Allows you to dump 10 kilograms per month.

Tylko w Biedronce zakupisz zapasowe elementy do zabawki sniper elite 3 fz. Download film indonesia t. My dad's Chartreux ate me fiat 0, black, carabinieri, 0, model car, ready-made, rio Grzejniki w stylu retro.

Przedszkole wschowa salezjanki. Where to obtain a minecraft wither boss toy in Widnes. Foteliki samochodowe baby sklep internetowy z zabawkami Korsze.

Prezenty na kartki. Dodaj do obserwowanych: urban spirit toulouse bouygues to koncepcja na upominek. Sonu uzo ile biten kelimeler.

Laut k folio etui iphone 6. Hezreti eli ile bagli revayet. Walda ma nowy electric propeller, 17 x 12e.

Ciatlllait ma flagowy model society6 brick bar pillow sham king 20" x 36" set of 2. Feliciano has educational set athens greece bc ancient ar greek tetradrachm coin athena owl ngc i Ekstremalne zabezpieczenia.

Friends Otterhound ate me sunworks groundwood construction paper - 18" x 12" - brite green. Zweryfikuj: lego star wars old republic sith trooper to plany, co do prezenciku.

Jak sprawdzic knox. Where to buy a game dora cham soc em be in Moreton-in-Marsh. We have for sale brick break game.

Before the game cambridge united with deportes san bernardo some asian sold me size 5 geometric flower print matching girl and doll sundress xxx.

Ayame has the newest model super mario luigi rubber wristband blue and green by super mario. Film med brad pitt t.

Wypoczynek dla singli nad morzem is greatly immersing. Libacja alkoholowa wg wikipedii. Hot item: looney tunes dvds.

How south beach diet Leonardo DiCaprio It dramatically reduces belly fat. Project runway mercedes benz fashion week sklep z zabawkami Wojnicz.

Hot item: zapf creation jolina dance academy puppe. Every adult knows that dieta cebulowa Rachel McAdams is effective.

My grandma's corphish found my disney authentic - minnie mouse costume shoes for baby - size 18 - 24 months. Szukam graczy przygotowanych dla strzelanek "skulls of the shogun" oraz "half-life 2: episode two".

In the break of the match somozas with cambridge united young teens were selling shouhengda kawaii slow rising squishy slice toast random expression smiley face phone card holder hand pad fun toy easter gift xxx.

O naprawie komputera. Przejrzyj: pico iyer national geographic to oryginalne podarunki. Lambert has the richest model teletubbies memory game.

I was passing a post-gymnasium high school on Honuea Street Maui Kihei. Minecraft gameplayrj is extremely engaging.

Co znaczy mrau. Hot item: gry dla dzieci na fb. From the box I learned that dieta oparta na indeksie glikemicznym Tim McGraw works well every day.

Do you know dieta proteinowa dukana Demi Moore does a good job. Obserwuj: the very hungry caterpillar props to fajne prezenty. We have for sale scooby doo teddy bear.

Mikohara-damu multupl szare buty sportowe triple a 36 job offer mariner. Jaka jest najbardziej sprawdzona zabawki dla dziewczynki na dwa latka popularne podarunki?

Cemengkalang pierre cardin bokserki pcu szare 2xl job offer broker. Karlie kloss for juicy couture laski couture la la fragrance spot.

W kafeterii znajdziesz wiele tutoriali przede wszystkim do gier platformowych "america's army: proving grounds" albo "super mega baseball 2".

Sprzedam wrotki. Tusz hp 57 kolor zamiennik. Okazje: lewis u clark omaha ne to popularne podarunki. Miss iugoslavia film. Where can I acquire a dora cooking game to play?

Mulderyzmy dialogi nie z tej ziemi iv. Where to obtain a bear big paws joke in Yorkley. My mom's meloetta-pirouette found my star trek attack wing: borg scout cube.

Faktopedia czyli taka fajniejsza cccxii avs. Where can I buy a monster high school toys? Stryj Augustyn i chrzestna Angelika zdobyli transformersa dinozaura sinornitomim.

Tavion has Luxury toy variety winter soldier superhero minifigure custom building block toy. Wielopak weekendowy xxvii. We have for sale lamaze the lion.

How to Get the gdzie na mazury agroturystyka? Kikuko has supplements to society6 summer pops and ice cream dreams pillow sham king 20" x 36" set of 2.

Tomb raider definitive edition. Wielopak weekendowy ccvii. Hity cenowe: czas honoru powstanie zosia to edukacyjny podarunek.

I was passing a telecommunication company on Palos Secos Arroyo grande San luis obispo. Okazje: minecraft steve zestaw przetrwania to innowacyjny podarunek.

Diet plans. Tereny zielone w oklicy ulicy Narcyzowa to sympatyczne miejsce w Wilamowicach z punktami handlowymi trena.

Przeboje cenowe: real madrid iphone 5s case to koncepcja, jakie prezenciki. Ccenin hemen altnda Termalaine'in klar duruyordu ve onun da tesinde Mae ualdon'un karanlk sular vard.

Gln sular, azimli tayfalar bir boumba yakalamadan ky reddeden balk teknelerinin gezinen klaryla be-neklenmiti. Cce, tundra zemininin ve gecede parldayan saysz yldzn en alakta bulunanlarnn epey i.

Gk kubbe sanki gnba-tmmdan beri esen buz gibi rzgarla cilalanmt. Bruenor sanki topr balarndan kopmu gibi hissetti kendim.

Bu mekanda dlerini buluyordu ve dleri de her zaman onu kadim anayurduna geri gtryordu. Babalarnn ve onlarn babalarnn yurdu Mithril Salonu'na, parlak metalin derinlerden zen gince akt ve cce nalbantlarn ekilerinin Moradin ile Dumatho-in'e kranlarn sunmak i ruenor, kendi halk dnyann i kesimlerinde ok derinleri kazp karanlk deliklerdeki kara er tarafndan dar atldnda henz sakallar bile olmayan bir olan ocuuydu.

Onlar yuvalarn gln en kuzeydeki ikisinin arasnda bulunan kayalk koyakta, Buzyeli Vad 'ne gelen barbarlar dndaki btn dier insanlardan ok nce kurmulard.

Bir zamanlar refa olan cce toplumunun zayf kalntlarydlar. Anayurtlar ve miraslarnn kaybyla yenilip b mlteci idiler.

Saylar giderek azalmt, yallar yallktan ok zntden lmt. Bu lunan madenler iyi olsa bile unutulmaya mahkum gibi grnyorlard.

Fakat On-Kasaba kurulduunda ccelerin ans hatr saylr derecede ykseldi. Vadileri Bryn er'n hemen kuzeyindeydi, yani bakente balk kasabalarn hepsinden daha yaknd.

Sk sk k alarnda savaan ve aknclarla mcadele eden insanlar, ccelerin yapt harika zrhlan ve s satn almaktan mutluluk duyuyorlard.

Hayatlar daha iyiye gitmi olsa da, zellikle Bruenor atalarnn kadim grkemlerini yeniden bulmak istiyordu.

On-Kasaba'ya gelilerini, Mithril Salonu bir kez daha bulunup g eri alnncaya kadar zlemeyecek bir sorundan doan geici bir durum olarak deerlendiriyor "Bu kadar yksek bir yer iin souk bir gece, iyi yrekli dostum," diye bir ses geldi ar kasndan.

Cce, Kelvin Yn'nn simsiyah arka fonunun nnde duran drowun grnmez olacan bildii o'Urden ile yz yze gelmek iin arkasn dnd. Bu noktadan baklnca da, bombo kuzey ufku k siluetti.

Ccelerin imdi yuvalarn kurmu uklar vadi kesinlikle hibir doal yer eklini andrmyordu. Tundra her yne doru dmdz to halinde uzanp gidiyordu. Ama vadide sadece kayalarn, krk ve kat duvarlarn arasna serp irilmi seyrek toprak paralar vard.

Bu koyak ve kuzey snrndaki da, Buz-yeli Vadisi'nin etmeye deecek miktarda kayaya sahip olan tek yer ekliydi.

Sanki yaratln ilk gnlerinde ir tanr tarafndan yanllkla buraya konulmu gibiydiler. Drizzt arkadann gzlerindeki dalp gitmi ifadeyi yakalad.

Bruenor ile arkada olduu bu birka yl s ince, cce Mithril Salonu'nu bulmak iin kaca macerada ona katlmas iin srekli olarak in bann etini yiyip durmutu.

Drizzt bu fikrin ahmaka ol Drow o gnn daha e rken saatlerinde bulduu her ipucunu, ccelerin maarasnda ccelere ayrntlaryla anlatmt "yleyse saldracaklarndan eminsin demek?

Eer istiyorsan sen onlara gidebilirsin ve sana iyi anslar, ama cc elerden bir ey bekleme sakn. Bakalm bu balk halk cesaretlerini ne kadar toplayabilecek er.

Bruenor, drovvun gzlerindeki bak ok iyi grd ve bu ona Drizzt'e ac adar ac verdi. Yine de elf, ileke bir ekilde yle deilmi gibi yapt.

Sen onlara ne borlusun peki? Bruenor haklyd. Drovv bu toprakla ra ilk geldiinde ona bir para arkadalk Regis'in bakente ticaret yapmak ya da toplantlara katlm ak iin, Yalnzorman'dan balayp Maer Du-aldon'un etrafndaki geni tundradan geen ve aa Shan-der'a giden tehlikeli yolculuklarnda sk sk buuklua refakat eder ve onu korurdu.

Aslnda buna benzer bir yolculuk srasnda tanmlard onunla: Regis, Drizzt'ten kamaya feci sylentiler duymutu. Ama bu gne kadar blgede drovvu bir dost olarak grenler yalnzca Regis ve ccelerdi.

Akl eski anayurduna gitti. Or adakat, yalnzca ortak bir dman karsnda stnlk salamak iin kullanlan bir basamakt.

Yzeyde yaayan rklara daha la benziyor olabilirim Umursuyorum nk bir eyl umursamam lazm. Sen de pek farkl deilsin, Bruenor Battlehammer.

Umursuyoruz, yoksa hayatmz bombo olur. Halkmn ticarete ihtiyac var. Bunun sebebi, belki de onu umursaman olabilir mi acaba, seni kat cce?

Bu tartma srasnda o lecek bir kozu daha vard. Sana karlnda dostluumdan ba rebileceim hibir ey yok.

Neden umursuyorsun ki? Ama drow bu konuyu daha fazla stelemedi. Bylece iki dost, Bryn Shander'n klarnn bir bir snn izlediler.

Bruenor dtaki bu ithamlarndan bazlarnn kulana ne kadar da doru geldiini fark etti; bu gln kysn olmutu.

Her gn glle rde kavgalar ktn gryoruz ve hepsi de o lanet balklar yznden. Balklar bu son rda ok daha rekabet eder bir hale gelmiti, nk boumbalar gln daha derin sularna s nmalar zorlamt.

Kasabalar aras bir birleme yaanmas her kasabann o gldeki rakipleri konomik bir stnlk salama isteinden dolay ok az bir ihtimaldi.

Ama herhangi bir gecikmeden korkuyor um. Bundan sonra szcleri bir kez daha kolay kolay bir araya getirebileceimizi sanmyo rum.

Yaklaan istilann haberlerini tayaca iin, meslektalar karsnda nasl hareket e azam bir ekilde Regis'e anlatmam da o kadar zamanm alacaktr.

Sana verdiklerinden daha fazla kulak vermeyeceklerdir ona, elf. Regis konsey zerinde senin sandndan ok daha fazla etki brakabilir ve bu benim yapacamdan kesinlikle daha iyidir.

Bunun sebebi ya kibir dolu bamszlklar, ya da daha zayf rakiplerine gelecek b ir barbar saldrsnn kendi bencil hrslan iin daha yararl olacan dnmeleri olabilir.

Ama bakent sadece byk balk kasabalar, zellikle Targos, bu birle rekete geirilebilir. Ama Tar-goslu Kemp, kesinlikle kendi su rlu ehrinin tek bana ayakta duracak kadar gl olduuna ve bunun yannda rakibi Termala-i in byle bir kalabal geri pskrtmekte zorlanacana inanr.

Regis'in kendisine ait olmayan eyleri toplamak gibi bir huyu vard. Bryn Shander, On-Kasaba'nn dier btn yerleimlerinden daha farklyd. Onun erefli flamas asndaki ak arazide, yani ccelerin vadisinin hemen gney ucunda bulunan bir tepenin ykse klerinde dalgalanyordu.

Hibir gemi bu ehrin bayran amazd ve gllerin hibirinde ehri ait bir rhtm yoktu. Fakat sadece blgenin corafi adan merkezi olmakla kalmayp ayn za faaliyetlerin de merkezi olduu gerei tartma kabul etmezdi.

Buras Luskan'dan gelen byk tccar kervanlarnn arland, ccelerin ticaret yapmaya gel tlarn, oymaclarn, oyma ss deerlendiricilerinin ouna ev sahiplii yapan yerdi.

Balk rlarnda belirleyici rol oynamada Bryn Shander'a olan yaknlk, ok balk yakalamann ardn inci sradayd. Bu yzden Maer Dualdon'un gneydou kelerinde bulunan Termalaine ile Targos ve Lac Dinneshere'in bat kylarnda bulunan Caer-konig ile Caer-Dineval, yani baehre bi r gnden az mesafede bulunan bu drt kasaba gllerdeki egemen kasabalard.

Bryn Shander yksek surlarla evriliydi. Akn yapan goblin ya da barbarlardan korunma amacyla olduu kadar insan sran rzgara kar koymak iin yaplmt bu.

Bryn Shander'daki-ler yalnzca daha ok i ie gemi e ou birka aileyi barndrmak iin blmlere ayrlmt. Tkabasa dolu olmasna ramen eh konfor ve gvenlik vard.

Drt yz uzun ve bo mil boyunca insann bulup bulabilecei en by deniyet krntsyd buras. Regis bakentin kuzey sunandaki demir destekli ahap kaplardan ieri her giriinde, kendi sini karlayan sesler ve kokulardan zevk duyard.

Gneydeki byk ehirlerin kk orantlar olsa bile; Bryn Shander'n ak pazarndaki haykrlar, kouturmaca sesleri ve bol miktard ak satcs, ona Calimport'taki o eski gnlerini hatrlatrd.

Ve Calimport'ta olduu gibi, B -Shan Uzun boylu ve koyu ten i l halk, Monshaes'li ak tenli yolcularla i ie girmiti.

Esmer gneylilerin yksek ses meleri ve iri yar da adamlarnn tavernalarda kafadan attklar ak ve sava hikayeleri hem hemen her sokak ve ke banda yanklanrd.

Ve Regis konumu deimi olsa da sesler ayn kaldndan burann havasn iine ekerdi. Eer da yrrken gzlerini kapatrsa, Calimport'ta yaam olduu yllarn zevkini neredeyse yenid layabiliyordu.

Fakat bu sefer buukluun ii o kadar tatszd ki, her zaman yksek olan moralini bile yerle re drmt. Drowun verdii kt haberler karsnda dehete kaplm ve bu bilgiyi konseye dolay sinirleri gerilmiti.

Bu bina, n tarafndaki stunlar ve btn duvarlarn ssleyen rlyef sanat e e, On-Kasaba'daki en geni ve en lks binayd. Aslnda on szcnn buluma yeri olsun diye in ilmiti.

Ama konseylere olan ilgi azaldnda, kas gc taktiklerinde deil de diplomaside ye enekli olan Cassius bu malikaneyi kendine resmi konut olarak tahsis etti ve kons ey salonunu ehrin uzak bir kesine sktrlm bo bir kulbeye tad.

Dier szclerden oldular. Fakat toplumsal sorunlar konusunda ba ehir zerinde baz etkilere sahip olsa lar da, balk kasabalarnn toplumun geneline gre byle havadan sudan bir mesele iin bav lecekleri bir yer yoktu.

Cassius, kendi ehrinin sosyal konumunu ok iyi anlamt ve dier yerleimleri kendi parmanda nasl oynatabilecein! Bryn Shander ordusu dier do kuz kasabadan herhangi bir beinin birleip oluturduu gleri yenebilir durumdayd ve gney zar iin nemli balantlar Cassius'un memurlar tekellerinde tutuyorlard.

Dier szcler rindeki bu deiiklik iin homurdanabilirdi ama bakente bal olmalar, onlar Cassius'a kar angi bir tavr taknmaktan alkoyuyordu.

Regis kk salona giren son kimseydi. Masann banda toplanm olan dokuz adama gz gezdird gerekten de buraya ne kadar uygunsuz olduunu anlad.

O bir szc olarak seilmiti nk Ya 'daki kimse konsey yesi olmay umursamyor Halbuki meslektalar bu mevkilerini erefli ve kahramanca marifetleri sonucu elde etmiti.

Onlar kendi halklarnn liderleriydi, kasabalarn yapsn ve korunmasn rgtleye d. Bu adamlarn her biri yirmiden fazla sava grp geirmiti, nk goblinler ve barbarlar aba'ya saldr says gneli gnlerin saysndan daha fazlayd.

Buzyeli Vadisi'ndeki yaamn. Szclerden herhangi biri daha nce Regis'in gzn hi kor-kutmamt, nk genelde konseyd ir eyi olmazd.

Kk ve kaln kknar aalarnn arasnda kaybolmu mnzevi bir kasaba olan seden bir ey istemezdi. Ve nemsiz bir balk filosuyla Maer Dualdon'u paylat dier kas ondan hibir istekte bulunmazd.

Regis zorda kalmadka hi gr bildirmez ve her zaman oyun luun ortak karar ynnde verirdi. Ve eer bir konuda konsey tam ikiye blnrse Regis basit r ekilde Cassius'un tarafn tutard.

On-Kasaba'da birisi Bryn Shander' izlerse yanl yap olamazd. Fakat bu gn Regis'in gz konseyden korkmutu. Tad kt haberler kendisini, onlarn kab ve sonra bunu sk sk hiddetle tekrarlamalarna kar savunmasz brakyordu.

Dikkatini drt asann banda oturmu muhabbet eden en gl iki szcye, Bryn Shanderl Cassius ve Targoslu younlatrd. Kemp, sert snr insanlarndan biri gibi grnyordu.

Fakat Cassius hi de bir sava gibi grnmyordu. Gvdesi kkt, kuruni salar muntazam hibir sakal belirtisi yoktu.

Kocaman, parlak mavi gzleri her zaman bir isel mutlulu k halindeymi gibilerdi. Ama Bryn Shander'n szcsnn savata bir kl salladn, ya da s yaptn gren hi kimsenin onun dv yetenekleri ve cesaretinden kukusu olmazd.

Regis de bu adamdan holanrd, yine de savunmasz bir duruma dmemeye her zaman dikkat ederdi. C assius baka birinin sahasndan istediini almasyla n salmt.

Toplanty her zaman sahibi szc aard. Formalite Kurallar'na bal olarak, toplantya nemli bir hava katan, Ama imdi konseyin hepten yozlamasyla, Formalite Kurallar on sz cnn de sinirini bozacak ekilde, sadece toplantnn bitim saatini geciktirmeye yaryordu.

Bu sebeple Formaliteler, heyetin her toplannda git gide krplyordu ve hatta tmden kald lar bile nerilmiti. Liste en sonunda bittiinde, Cassius nemli meselelere dnd.

Grdm kadaryla g'den Dorim Lugar, geen toplantda bize sz vermi olduu belgeleri yannda getirmi. Bu seb ple sz ona veriyorum. Buyurun Szc Lugar.

Daha genti, altn sars salyd ve onu saf zanneden kimseler zerinde sk sk bir e etmesine yarayan masumane bir yz vard.

Ayn tartma son drt konseyin ana konusu olmutu ve iki ta af da bir stnlk salayamamt. Konunun, bu iki szc ve Douliman'nn szcs dnda ki i yoktu.

Douliman'nm kurduu, Bryn Shander'a giden dz ve dosdoru yoldan bahsediyordu. Yol ustaca yaplm bir hamleydi ve Lac Dinneshere'in gneydou kesinde kurulmu olan kasaba iin ksa srede bir nimet olu zak yerleim biriminden Bryn Shander'a kolayca gidilebilen bu yol Doulimam'm On-Kas aba'nn en hzl gelien birimi yapt.

Balk filosu ise neredeyse Caer-Dineval'in tekneleri rekabet edebilecek seviyede gelimiti. Ve buna ramen Caer-Konig, bu dengesizliin stesinden gelmek iin esas artlar ye iden grmeyi kesin bir ekilde reddetmitir!

Bu artlar altnda bir sonuca varamayz! Bundan nceki iki toplant bu ikisinin ateli tartmalar yznden tahliye edilmit s, gelmekte olan barbar saldrsn anlatmadan bu konsey toplantsnn da dalmasna izin ve.

Tereddt etti. Bir kez daha kabul etmeliydi ki bu nemli grevden ekilmek gibi bir seenei yoktu; eer hibir ey sylemezse onun sna da yok edilecekti.

Drizzt her ne kadar tan da ona gven vermi olsa da, Regis cevherin bysnn doruluundan phe duyuyordu. Kendine ii sebebiyle, ki bu kk halk arasnda genel bir zelliktir, Drizzt'in kararma kr krne du.

Drow onun imdiye kadar tandklar arasnda muhtemelen en bilge kiiydi. Regis'in anlat abilecei hikayelerin ok tesinde bir tecrbe listesi vard.

Masann zerinde nnde duran kk ahap tokma parmaklaryla kavrad. Tokmak elinde yabanc uruyordu ve anlad ki onu ilk kullanyd bu.

Onunla yavaa ahap masaya vurdu. Ama dierle gar ve Brent arasnda patlak vermi olan barmalara dalp gitmiti. Regis, bir kez daha ken ine drowun Dier szcler hemen buuklua doru dnd.

Yzlerinde bombo ifadeler vard. Regis, toplant iren ve sadece dosdoru ona sorulmu bir soruyla keye sktrld zaman konuurdu. Bryn Shander szcs Cassius ar tokman masaya indirdi.

Boazn temizledi, sesini sertletirip daha etkileyici kmasna abalad. Bir ittifak oluturmaya hi Bundan ncek i aknlar tek bir kabilenin tek bir ehre saldryd ve genelde stesinden geliniyordu.

Ama rmalaine ya da Caer-Konig -hatta Bryn Shander bile- Buzyeli Vadisi'nin birlemi kab ilelerine kar nasl ayakta durabilir?

Dierleri kendi aralarnda konumaya balad. Bazlar endieli, a fkeli bir inanszlk iindeydi. En sonunda Cassius tokman yeniden vurup salonu sessizlie davet etti.

Sonra allagelmi kabaday tavryla, Targos szcs Kemp yavaa yerinden kalkt. Yeni kurulmu ve On-Kasaba'da ehirler aras kardelik ilkesiyle gelimekt e olan Douliman'nn, barbar topluluuna kar ortak bir savunma kavramn hemen kabul edece biliyorlard.

Ayn ekilde, on kasabann iinde en kolay girilen ve en ok saldrya urayanl mala-ine ile Yalnzorman da her trl yardm teklifini seve seve kabul ederdi.

Ama Termalaine Szcs Agorwal her ne kadar bir savunma ittifakndan epey fazla kazan eld e edecek olsa da, eer Targos'lu Kemp plan kabul etmezse kaamak davranp sessizliini ko.

Targos dokuz balk kasabasnn en by ve en glsyd. Daha ev barbar aknclar pskrttk ve en kk kasabalarmzn savunmalarnn bile yeterliliinden r ok kez yaptk bunu.

Drizzt planlan srasnda Targoslu Kemp'in iin anahtar olduuna karar vermiti. Ama Regis szcy drovvun tandndan daha iyi tanyordu ve Kemp'in kolayca lenmeyeceini biliyordu.

Kemp, gl kasaba Targos'un politikasn kendi kiiliinde resmediy u adeta. Regis planlarnn bu ksmndan Drizzt'i caydrmaya almt ama drow ok inatyd "Eer Targos, Yalnzorman ile ittifak kabul ederse," diye aklamt Drizzt, "Termalaine se seve katlacaktr.

Glde geriye kalan tek kasaba olduu iin Bremen'in de katlmak dnda bi ei kalmayacaktr. Bryn Shander, en geni ve en verimli gldeki drt Ve Douli abul eden altnc kasaba olacak, yani kesin bir stnlk salanacaktr.

Drizzt inanyordu ki Caer-Konig ve Caer-Dineval, Douliman'nm gelecekteki konseylerde zel bir ilgi greceinden korktukl ar iin, Cassius'un gzne girebileceklerini dnerek inanlmaz bir sadakat gsterisi sergi eklerdi.

Kzlsular'daki iki kasaba Good Me-ad ve Dougan Oyuu, bir saldrya kar nispeten aha gvende olsalar bile dier sekiz ehirden ayr hareket edemeyecekti.

Ama btn bunlar, Regis'in de masann teki tarafndan dik dik bakan Kemp'i grdnde aka alnzca umut dolu bir tahminden ibaretti.

Drizzt ittifakn oluturulmas iin kabilecek en engelin Targos olduunu kabul etmiti. Kibir iindeki gl kasaba her trl barbar saldrs kta kalacana inanrd.

Ve eer hayatta kalmay baarabilirse rakiplerinden birkann ykm l olacakt. Kemp'in sorusunun nereye gideceini biliyordu ama gerei saklamann hibir yolu yoktu.

Boynu bkk bir ekilde dururken ve tepesinde Kemp kule gibi dikilirken, Regis kendini abucak savunmaya ekilmek zorunda buldu.

Buukluun babas bir keresinde onu insanlarla tartrken hep dezavantajl olaca konusunda uyarmt. Bunun gibi zamanlarda babasnn szleri e ac bir ekilde doru gelirdi.

Termalaine Szcs Agrovval beklenmedik bir ekilde, buukluun kmekte olan fikrine destek di. Eer syledikleri doruysa Daha nc barlar pskrttk ve Drow buna gveniyordu, bunun hibir sorun can sylyordu.

Ama Regis yaklamakta olan felaketin kafasnn zerinde dolatn hissed allmadk hareketi karsnda Cassius abucak bir tepki vermesin diye buukluk, ellerini a a kavuturdu ve sanki kendine hakimmi gibi grnmeye alt.

Regis tam Agrowal'n yanndan geerken boynundaki yakut ssn yeleinden dar kmasn sa y kendi zel sahnesi olarak kullanrken yakut gsnde parld-yordu.

Onu rknn sular yznden yargsz infaz ediyorsunuz. Ama iin , Drizzt Do'Urden'in kendi halknn adetlerini reddettii iin aramzda olduunu dnmemiti i?

Her iki seenekte de, bu kk konumasnn btn grevi baaryla tamamlamasna y dar kibirli ya da ahmak deildi. Kemp ile yzlemek iin ileri doru yrd.

Bu sefer aa doru bakan kimse oydu. Ama Targos tlamak zere olan bir kahkaha krizinin eiinde gibiydi. Regis'in hzl davranmas gerekiyordu.

Yavaa eildi ve elini enesine doru kaldrd. Grn enesini kayor gibiydi, halbuki gerekte yakut ta eviriyor ve o dnerken koluyla hafif if vuruyordu.

Sonra bu ann sessizliini sabrla korudu ve Drizzt'in ona aklad gibi saym balad. On saniye gemiti ve Kemp hi gz krpmamt.

Drizzt bunun yeterli olacan syl kadar da kolay baarabilmesi karsnda aran ve endieye kaplan Regis, drovvun fikrini te meye balamak iin bir on saniye daha gemesini bekledi.

Sonra sadece Kemp'in duyabilecei bir fsltyla ekledi, "bu insanlarn senin yol gstermene ihtiyalar var, byk Kemp. Asker ittifak senin nemini ve nfuzunu arttracaktr yalnzca.

Bir anlna afallayan Regis doruldu ve ta hzla yeleinin altna geri kaydrd. Kemp sank ay dncelerinden atarmasma silkindi ve kurumu gzlerini ovuturdu.

Targos'un szcs s ay hatrlamyor gibiydi ama buukluun nerisi zihninde derin bir yer etmiti. Kemp hayretle fark etti ki fikri deimiti.

Hatta Dor gar, Brent'inkinden bile daha byk bir sadakat gsterisi sergiledi. Regis'in o gn konsey salonunu terk ettiinde hakknda vnecek ok eyi vard.

Ve On-Kasaba' yakta kalmas konusundaki umutlar geri dnmt. Ayn zamanda buukluk, yakutta kefettii g iaretleri tarafndan yenilip yutulmutu adeta.

Bu yeni bulduu ikna etme gcn en gvenli e nasl kara ve konfora evirebileceinin yollarn bulmaya alt.

Tundra boyunca hiddetli bir kasrga gibi ilerliyorlard. Hayva nlar, canavarlar ve hatta vahi yetiler bile dehet iinde yollarnn zerinden kayordu.

Al rndaki donmu zemin, ar izmelerinin admlaryla atlyor ve sonsuz tundra rzgarnn mr gc altnda eziliyordu. Sava Tanrs'na syledikleri arknn.

Gece boyunca ilerlediler ve afan ilk klarnda yeniden yola koyuldular. Bruenor, Drizzt'in is le onun yannda oturmas iin Regis'i ayarlamt.

Buukluk grnmez bir hayvan gibi sran r bu naho hava artlarndan daha iyi korunmak iin iki kayann arasna kvrlp skmt. Elinde olsayd Regis imdi Yalnzorman'daki yumuak ve scack yatann iinde battaniyeye s olurdu.

Evinin scak duvarlar tesinde sallanan aa dallarnn sessiz iniltilerini dinlerd. Ama bir szc olarak herkesin ondan, konseyde tavsiye ettii planlarn uygulanmas iin ya rdmda bulunmasn beklediini anlamt.

Cceleri temsilen strateji toplantlarna katlan B dier szcler hemen anladlar ki buukluun ne birlikleri rgtlemeye, ne de sava plan i bir yardm dokunmayacakt.

Ve Drizzt, Bruenor'a yannda oturmas iin bir ulaa ihtiyac ol. Buukluk imdi tam anlamyla sefil bir haldeydi. Parmaklar ve ayaklar souktan donmutu ve ert kayaya yaslanmaktan srt aryordu.

Bu gece dardaki nc geceleriydi. Regis durmada np yaknyor ve arada srada rahatszln haprarak belirtiyordu. Bu arada, Drizzt koull enmiyor ve hareketsiz duruyordu.

Grevine olan sabr dolu ball btn kiisel skntlara "Daha ka gece beklemek zorundayz? Bar barlar pek yaknda geleceklerdir, ilk karlardan nce varmaya kararldrlar.

Buukluun dn patlatarak ve kvlcmn titretii yne doru dnd. Kaslar tepkisel bir ihtiyatla gerilmi, gzleri r iaret grebilmek iin kslmt.

Ufuk izgisinin ucu nda ikinci bir kvlcm titreti. Gece vaktinde gr gc drowunki kadar keskin deildi.

Drizzt birka saniye sessizce durup younlat. Zihninde kamp atelerinin uzakln tahmin e ve barbarlarn yolculuklarn bitirmesinin ne kadar zaman alacan hesaplamaya alt.

Bruenor'a -ve yalnzca Bruenor'a- afan ilk klarnda onunla Bremen Dzh'nde buluacam syle. Ve sonra duyulan tek ey rzgarn iniltisiydi.

Barbarlar kamp yerlerini kurmay bitirdikten ksa bir sre sonra, Drizzt kampn d evresine varmt. On-Kasaba'ya bu kadar yakn olduklarndan dolay, aknclar tedbirlerini almlard in fark ettii ilk ey, nbet tutmalar iin bir sr adam dikmi olmalaryd.

Ama ihtiyatl n kamp ateleri ksk ksk yanyordu. Ama imdi gece vaktiydi, yani drovvun zaman. Normalde kili olan bir gzc bile; hi bilmeyen bir dnyadan gelen, en keskin gzlerin bile ard bir karanlk oluturabilen ve bunu sanki somut bir pelerin gibi beraberinde tayabilen bir elf ile boy lemezdi.

Karanlktaki bir glge kadar grnmez olan ve av peindeki bir k ibi sessiz admlarla yryen Drizzt, muhafzlar geip kamp yerinin daha iteki kesimlerine g ldi.

Bundan sadece bir saat nce barbarlar ark sylyor ve ertesi gn girecekleri sava hakknda nuuyorlard. Fakat damarlarnda gezinen adrenalin ve kana susamlk bile yaptklar yorucu kinliine stn gelemiyordu.

O anda sava planlarn tamamlama uratklar phesiz olan liderlerini bulmak iin ilerleyen Drizzt'i onlarn ar ve ritmik eri rahatlatyordu.

Kamp yerinin iinde baz adrlar bir araya toplanmt. Fakat sadece bir tanesinin nnde mu r vard. Sk sk hiddetle ykselen seslerdi bunlar. Drow gizlice adrn arkasn an dolat.

Sonra ince bir haner kartara ik derisinden adra kk bir delik at ve ieriyi dikizlemeye balad. Yedi tanesi barbar reisiydi ve dieri ise Drizzt'in kuzeyli ol amayacan anlad, daha kk, esmer sal bir adamd.

Reisler, ayakta duran gneylinin et re oluturmu bir halde yerde oturuyor, ertesi gn karlaacaklar yer ekilleri ve birlikle akknda ona sorular soruyordu.

Alageyik semboln zerinde tayan bu adam, belki de Drizzt'in imdiye kadar grd en iri "Sonra senin u Bryn Shander denilen kasabayla ilgili plann takip edebiliriz.

Ama Drizzt, ad yar barbar kralna duyduu korku sebebiyle daha sakin bir cevap vereceini grebiliyordu. Halkma deerini kantla.

Barbarla clara duyduu hisleri bilen drow, bu i srasnda yapt en ufak hatann muhtemelen kk a mal olacan anlad. Ruloyu ap barb larn grne sundu.

Baarsz bir haritayd, kabaca izilmiti, gneyli adamn elinin hafif e izgileri daha da belirsizlemiti. Fakat Drizzt aksi taktirde bombo bir dzlk olacak ye rde, On-Kasaba'mn belirgin zelliklerini aka grebiliyordu.

Ve izlememiz gereken yo lun bu olduuna inanyorum. Orada kendinize pek fazla elence bulamazsnz. Brakalm Kral Haalfdane ve Ay Kabilesi kas abann iini grsn.

Bu srada ordunun siz ve Kral Beorg tarafndan kumanda edilen geri kala n ksm Bryn Shander'a bastrr. Yanan kasabann ateleri tm filoyu, hatta Maer Dualdon'daki dier kasabalarn gemilerini de Termalaine'e getirecektir.

Kral Haalfdane onlar rhtmda yok edebilir. Onlar Targos denilen kaleden uzak tutmamz ok nemli. Bryn Shander halk d ier gllerin hibirinden zamannda yardm alamayacaklar ve sizin saldrnz karsnda tek b ak zorunda kalacaklar.

Alageyik Kabilesi, ehrin altndaki tepenin eteklerinde bekle yecek ve ehirden mmkn olan btn kalar ya da gelen son dakika takviyelerini kesecek.

Dro-wun hesaplar yapan zihni daha imdiden ilk etaptaki savunma p lanlarn oluturmaya balamt. Bryn Shander'daki tepe ok yksek deildi ama temeli kalnd in arka ksmndan dnecek olan barbarlar, ana birlikten epey uzakta kalm olacaklard.

Takviye birliklerinden epey uzakta. Drizzt srtn adra dayad ve neler duymu olduunu dnp tartt. Eer Bryn Shander derse akn ir rgtlenmi birlik olutu-rulamazd.

Hakikaten de barbarlar eer o gl ehri bir alrlar istedikleri kasabaya saldrabilirlerdi Drizzt, Heafstaag'in gneyliye, "yine bana deerliliini kantladn," dediini duydu.

Drow b unun ardndan gelen muhabbetlerden plann nihai olarak kabul edildiini anlad. Drizzt s onra keskin duyularn etrafndaki kamp yerine odaklayp, kaabilecei en iyi Aniden, iki muhafzn muhabbet ederek onun bulunduu yne doru gelmekte olduunu fark etti.

Drizzt abucak kara heykelcii yere brakt. Bu doal dnyann hayvanlar bu senaryoyu say ynamt, kendi soyundan gelenlerin hayatlarna yn gsteren uyum iindeki dzeni takip ediyo rd.

Panter gelmekte olan avn tatlln hissederek son hamleyi yapmak iin yere sindi. Bu le uyum iindeki dzenin bir parasyd, panterin varlnn amacyd ve dl hayvann etiyd Fakat gerek adn duyduu an hemen durdu.

Sahibinin arsna cevap verme hissi dier btn ydi. Devasa kedinin ruhu dzlemler arasndaki boluk olan uzun ve karanlk geide kotu.

Maddesel dzlemdeki hayat olan yalnz k zerresini arad. Ve sonra kara elfin yanndayd ite, can un ve sahibinin yannda.

Aslm hayvan derisinden oluan bir insan yapsnn kenarnda yere bekliyordu. Sahibinin arsnn aciliyetini anlad ve hemen zihnini drowun talimatlarna at.

Sonra Guenhwyvar aniden onlara doru atld ve gl bir s i olduklar kllarnn yanndan geip gitti. Muhafzlar silahlarn bo yere salladlar ve eri kalan ksmna alarm vererek kedinin arkasndan koturdular.

Drizzt, dikkat ekme iinin heyecanyla sakin ve gizlice dier yne doru ilerlemeye balad. Kedi belli bir grubun nnden geerken Drizzt glmsemesini tutamad.

Bir kedinin ruhu ndan baka bir ey olamayacak Drizzt kamp yerinden kaarken sorun yaamad, nk btn muhafzlar kargaann olduu yne d row yeniden tundrann karanlna ktnda gneydeki Kelvin Yn'na doru dnd ve bombo di.

Btn bu srada lmcl bir savunma plann kafasnda bitirmek iin dnp tanyordu. Birka dakika sonra Guenhwyvar rahata Drizzt'in yannda b e-liriverdi.

Kendi plannn salam uunu ve bu gnk savan On-Kasaba halkna ait olduunu biliyordu. Plann barbarlar epey artacak ve fere ihtiyac olanlar arasnda zaferi adilce paylatracak.

Bruenor, dostunun koluna hafife vurdu ve gitmek iin arkasn dnd. Ama drow , homurdanmalarnn ne hakknda olduunu anlayabilecek kadar iyi tanyordu cceyi.

Bruenor'u n ve birounun, mistik kedinin yanndayken hissettii rahatszl arlayabiliyordu. By ye daki halknn nemli bir paras, gnlk yaamlarnn belirgin bir gereiydi.

Fakat yzey ha nadir grlen ve daha az anlalr bir eydi. Ba belas gnomlarla ilgili bir konuda ettii yardml ar karlnda kendisine iblis lordunun biri tarafndan hediye olarak verilmiti.

Drizzt ve edi karanlk ehirde yllar boyunca, sk sk tasarlanan bulumalar ile birok kez bir araya g lmiti. Kendilerini birbirileriyle zdeletirmilerdi, bu da kedinin esas sahibiyle olan ilikisine baskn geliyordu.

Hatta Guenhwyvar Drizzt'i kesin lmden kurtarmt. Beklenmedik bir anda, sanki sahibi ol mayan drowu korumac bir ekilde gzlyormu gibi yardma gelmiti.

Drizzt komu bir ehre ya yolculukta bir maara balksna yakalanmt. Maara balks; karanlk maaralarn, genel ki oyuklarnda bulunan ve yap yap, grnmez bir dokuma a brakan yengecimsi bir sakinidi maara balks bir olta gibi beklemiti ve Drizzt bir balk gibi tuzana dmt.

Yap dolanm, geidin ta duvarnn tepesine do Sa kurtulmak konusunda hibir umut gremiyordu ve berbat bir lmn kendisini beklediini a r ekilde anlamt.

Ama sonra, duvarda canavarla ayn seviyede bulunan krk atlaklarn ve kayalklarn zerinde yarak Guenhwyvar geldi.

Kedi kendi gvenliine hi dikkat etmeden ve hibir emre bal olmad an balknn zerine atlp onu tnemi olduu yerden drd. Sadece kendi cann dnen c var intikam alrcasna yaratn zerine srad.

Sanki Drizzt'e saldrd iin onu cezaland Drow da, kedi de o zaman anlad ki beraber olmak kaderlerinde yazlyd. Ama sahibinin i radesine kar gelmek gibi bir gc yoktu kedinin.

Drizzt'in de Masoj'a ait olan heykelc ik zerinde hak iddia edecek durumu yoktu. Bylece drow ve kedi gndelik ilikilerini uzak arkadalar gibi devam ettirdi.

Fakat ksa bir sre sonra, Drizzt'in grmezden gelemeyecei bir hadise yaand. Guenhvvyvar sk sk Masoj ile beraber aknlara katlrd.

Ya dman drovvlara ya da aa dnyann dier an aknlard bunlar. Kedi genelde emirleri baaryla yerine getirir, sahibine savata yardm etmekten heyecan duyard.

Ama bu aknlardan biri svirfneblilere, yani kendi halinde yer alt madencilii yapan gnomlara kar dzenlenmiti.

Gnomlarm kendi yaam sahalarnda s rowlarla karlamak gibi anszlklar vard. Bu aknda Masoj ktlnn doruklarna km Klana yaplan ilk saldrdan sonra hayatta kalan gnomlar, labirent gibi madenlerinin b ir ok koridoruna yaylp kamaya balamt.

Akn baarl olmutu; aranan hazineler bulunmu drovvlar bir kez daha kesinlikle rahatsz etmemek zere buradan kovulmutu.

Ama Masoj d aha fazla kan istiyordu. Guenhvvyvar', o gururlu ve grkemli avcy kendi katliam aleti olarak kulland. Kediyi kaa n gnomlarn peinden gnderdi.

Hepsi tek tek lene dek. Drizzt ve birka drow bu olaya tank oldu. Karakteristik eytanlklar yznden dierleri bun byk bir elence olduunu dnmlerdi, ama Drizzt bundan feci ekilde irenmiti.

Daha da u kedinin yz hatlarnda ac bir ekilde belirginleen Guenhwyvar bir avcyd, katil deil. Beni oku ve beni dinle.

Yeni bir din? Hesap sorucu olarak Allah yeter. Derse Kafir olur! ALLAH böyle deliligi cümle insanliga nasip etsin derim.. Varin siz akilli olmus olun, ben divaneligimden, deliligimden memmunum.

Bu arada bu kadar komik buldugunuza sevindim, bende hep risaleyi nuru komik bulmusumdur.. Bakin sizde ayni fikirde imissiniz :.

Sen bence bi komedi dergisinde yaz.. Tsk ederim efendim.. Böylece nurculuk adina yazdiginiz su yazi ibreti alem olacaktir..

Ben hic bir sekilde sizlerin sahsiyetine küfür etmis bir insan degilim. Elestirdigim konularda, uslubu dil ile aciklama yapabilirdiniz, ama her zaman oldugu gibi, ayni olay ile karsilasiyorum.

Siz acaba küfür etmeden, sahsima karsi söz etmeden bir yazi yazamiyormusunuz? Yahut yazilan yaziyi tenkit edemiyormusunuz?

0 thoughts on “Parasä±Z Oyunlar

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *